Vrouwen in de verzekeringswereld: een portret

 

​Wat hebben deze vrouwen gemeen? Ze werken allemaal bij een verzekeringsmaatschappij, AG. Op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, spraken we met hen over hun job en hun plaats als vrouw in het bedrijf.

​​​

Terugslaan en nieuwe deuren openen
Dat is wat Frieda Pollet deed zodra ze begon te werken. Ze had een diploma klassieke filologie op zak, maar besloot al snel om een opleiding informatica te volgen. Dat zou nieuwe deuren voor haar openen. Aanvankelijk was ze consultant. Enthousiast maakte ze het begin van de digitalisering van de sector mee. Maar als salesmanager bloeide ze pas volledig open. Eerder iets voor mannen? "Helemaal niet! In deze job vind ik de challenges, de contacten die ik nodig heb. Ik vind dat fantastisch!" Terwijl ze toegeeft dat ze 20 jaar geleden vaak geconfronteerd werd met genderstereotypen, vooral in de commerciële sector. Sommige mensen denken dat stress en werkdruk beter passen bij het mannelijk temperament. Maar daar nam ze nooit aanstoot aan: "Voor mij is vrouw zijn eerder een troef in mijn job. Vrouwen kunnen gemakkelijker het vertrouwen winnen van hun zakelijke relaties. Ze geeft toe dat empathie en emotie heel belangrijk zijn, maar vindt dat karakter, mentaliteit en de capaciteit om te presteren nog veel belangrijker zijn. Je moet sterk zijn en kunnen omgaan met stress. Man of vrouw, dat zijn de kwaliteiten van een goede salesmanager!" ​​


​​​​​​​​​

Frieda vond haar weg en gebruikt haar ervaring om haar dochter advies te geven: "Ik heb de studies gedaan die ik leuk vond, maar het parcours dat ik heb afgelegd, toont aan dat het belangrijk is om verder te kijken, om na te denken over wat je met je studies wil doen. Mijn dochter en ik hebben een lang gesprek gehad en ze heeft een richting gekozen die veel mogelijkheden biedt. Ze is nu handelsingenieur en haar parcours lijkt erg op het mijne. Haar eerste professionele ervaring was als ... informaticaconsultant!" Een mooie knipoog van de ene generatie naar de volgende..


Focussen op de essentie en elke kans grijpen​​Verzekeringen en schadebeheer vormen de rode draad in haar loopbaan. Michèle Lefevre begon als beheerder Zware Schade BA Ondernemingen van bedrijven met meer dan 250 werknemers. Al snel besefte ze dat ze heel graag leiding wou geven. "Ik vond het altijd leuk om mijn collega's te leiden en te motiveren, projecten te beheren en de dingen te laten vooruitgaan. Ik werd teamleader, daarna Head of Contract Management en vervolgens Deputy General Manager, een functie die ik met plezier uitoefen". Ze is de hiërarchische ladder opgeklommen, maar is altijd met beide voeten op de grond gebleven. Ze beseft dat vrouwen hun veelzijdigheid soms als een echte druk ervaren. Vrouwen combineren carrière, familiale verplichtingen en sociaal leven. Dit kan enerzijds stresserend zijn omdat we geen van onze rollen willen loslaten. Anderzijds is het ook een goede leerschool om efficiënter te zijn. Als vrouw moet je vaak in staat zijn om binnen een bepaalde tijd te leveren. Ik heb dan ook geleerd om altijd naar de essentie te gaan en te focussen op de prioriteiten".  Op de vraag of ze geïnspireerd is door een vrouwelijk rolmodel, steekt Michèle haar enthousiasme voor de Scandinavische cultuur niet onder stoelen of banken. Die legt de nadruk op de gelijkheid, maar ook op de vaardigheden en de autonomie van alle medewerkers. "Sanna Marin, de Finse eerste minister, is een mooi voorbeeld van deze cultuur. Ik hou van haar motto: "Waarom ik niet?" Net als zij heb ik elke kans gegrepen omdat ik vertrouwen had in mijn capaciteiten. Of ik mezelf de vraag stel of ik dat wel aankan omdat ik een vrouw ben? Niet echt... "Ja, ik ben een vrouw, maar ik ben meer dan een vrouw. Ik druk me uit via mijn ideeën, vaardigheden en projecten. Het advies dat ze haar dochter vandaag geeft? "Leer vertrouwen in jezelf te hebben en laat je niet ontmoedigen door de onvermijdelijke hindernissen en moeilijkheden die op je pad komen. Laat zien dat je ook omkan met moeilijke en dringende situaties."


Blijf jezelf, da's het voornaamste
Vóór Sophie Vander Auwera Commercieel directeur Zuid bij AG werd, ontdekte ze vele aspecten van de verzekeringswereld, van actuariaat tot projectmanagement. Ze is zelfs assistent van de CEO geweest. Vandaag beschouwt ze het als een unieke kans om kennis te maken met het verzekeringsbedrijf in het veld. Elke dag is anders en dit is waar ik het meest van hou", vertrouwt Sophie ons toe. Als vrouw in een team van mannen vindt ze dat er professionele situaties zijn die vrouwen anders benaderen dan mannen. Vrouwen voelen dingen anders aan. Of in ieder geval drukken we het anders uit. We reageren ook anders op conflicten". Hoewel ze nog altijd af te rekenen krijgt met bepaalde clichés in haar beroep (vrouwen in de administratie, mannen in de verkoop), merkt ze dat de grenzen vervagen. Ze is blij te zien dat meer en meer vrouwen bijvoorbeeld eigenaar worden van een makelaarskantoor. ​Haar beste advies? "Wees gewoon jezelf. En dat geldt voor iedereen, mannen én vrouwen. Om in je werk voldoening te vinden, moet je je goed voelen. We kunnen en moeten allemaal rekening houden met de feedback die we krijgen, zonder erin te verdwalen. Het is meer een kwestie van scherpe hoeken afronden." En op de vraag of bepaalde vrouwen haar hebben geïnspireerd, noemt Sophie haar moeder en beide grootmoeders, maar ook zangeres Luz Casal: "De manier waarop zij de beproevingen van het leven overwon, zou een inspiratiebron voor iedereen moeten zijn, buiten het feit uiteraard dat ze een buitengewone zangeres is." Sophie gaat binnenkort een nieuwe uitdaging aan, als Director Life Operations. "Ik kijk er al naar uit!", zegt ze tot slot..

Complementariteit in verscheidenheid

Nathalie Vanderbecken begon haar loopbaan als actuaris in kleinere bedrijven in Luxemburg, waar ze ervaring opdeed in contractbeheer, boekhoudkundige afsluiting, ontwikkeling van IT-tools enz. Voldoende bagage dus om in 2007 naar België terug te keren. Ze oefende verschillende functies uit bij AG, met het Solvency II-model op de achtergrond. Daarna werd ze Chief Risk Officer bij AG Real Estate, de vastgoeddochter van AG, en bij Employee Benefits. Vandaag oefent Nathalie dezelfde functie uit bij AG. Het verschil tussen mannen en vrouwen in de bedrijfswereld? Volgens Nathalie ligt het verschil vooral in de functiewijzigingen en de ambities: "Mannen zijn assertiever, terwijl vrouwen misschien meer geneigd zijn om te wachten tot iemand ze komt halen, vrouwen stellen zich meer vragen. Mannen gaan regelrecht op hun doel af, vrouwen beïnvloeden vaak meer. Maar niet alles is zwart of wit, ook persoonlijkheid en karakter spelen een belangrijke rol." Nathalie gelooft dat het beroep 'Risk' de laatste jaren vrouwelijker is geworden, wat voor haar niet echt verrassend is: "Vrouwen hebben van nature meer 'een afkeer voor risico', zegt ze. Maar ze nuanceert: "De kernactiviteit van een verzekeraar is het beheren en overdragen van risico's. En aangezien mannen en vrouwen statistisch en natuurlijk een verschillende houding hebben op dit gebied, is het belangrijk om hun complementariteit te behouden".  


Haar advies aan iedereen die zijn loopbaan start: "Man of vrouw, je moet jezelf assertief kunnen opstellen en vertrouwen hebben in je eigen vaardigheden". Als we met haar praten over vrouwelijke rolmodellen, hoeft Nathalie niet lang na te denken! "Ik bewonder Katherine Johnson (Amerikaanse natuur- en wiskundige, nvdr) voor haar vermogen en intelligentie om zichzelf te onderscheiden en zich volledig te geven in wat zij gelooft, ongeacht de moeilijkheden. Simone Veil, ook voor haar abstractievermogen en haar wil om zichzelf boven het debat te plaatsen, maar ook voor haar humanistische en collegiale visie. Kathrin Switzer (de 1e vrouw die de marathon van Boston liep, nvdr) voor haar innerlijke kracht en haar wil om de wereld te laten zien dat alles mogelijk is, als je dat wil. En ten slotte Marie Curie, voor haar invloed en intelligentie". 
Tot slot wil Nathalie nog iets benadrukken wat haar bijzonder na aan het hart ligt: onderwijs en scholing voor alle meisjes in arme landen: "Naar school gaan is een belangrijk middel voor emancipatie en een kans om zich open te stellen voor de wereld. Het is van essentieel belang".

​Een journalist vroeg ooit aan Marie Curie: 
"Hoe voelt het om getrouwd te zijn met een genie?" 
Ze antwoordde: "Dat moet je aan mijn man vragen."