AG levert al bijna 200 jaar de nodige zuurstof aan de ontwikkeling van België. Dankzij onze verzekeringen kan 1 Belgisch gezin op 2 voluit leven en zich met vertrouwen voorbereiden op de toekomst. Onze investeringen en leningen bieden duizenden ondernemers en bedrijven de kans om hun projecten te ontwikkelen en zo onze economie vooruit te helpen. Onze vastgoedactiviteiten dragen bij aan de uitbouw van een kwalitatieve infrastructuur die investeerders aantrekt en Belgisch talent in de beste omstandigheden voorbereidt op de toekomst. AG is veel meer dan een verzekeraar. Wij zijn de ultieme supporter van de Belgen en hun ambities, en bovendien een sociaal geëngageerde speler.

Investeren in de reële en lokale economie

​AG besteedt een belangrijk deel van zijn investeringen aan leningen voor bedrijven, overheden (sociale woningbouw, waterzuivering, waterdistributie…) en infrastructuurprojecten, zoals spoorwegen, scholen en gevangenissen. Al deze acties passen perfect in het investeringsbeleid van AG om meer middelen te beleggen in België en om rechtstreekse financiering aan de reële economie te verschaffen. De huidige vorm en rol die AG vandaag heeft, is het resultaat van zijn onlosmakelijke verbondenheid met andere spelers in de Belgische samenleving waarmee hij al bijna 200 jaar harmonieus evolueert.


​“Onze investeringen verlenen overheden in België en andere Europese landen de nodige financiële slagkracht om hun maatschappelijke missie te vervullen. En zelf zetten we onze schouders onder projecten voor openbare infrastructuur, scholen en hernieuwbare energiebronnen. Ethische en milieucriteria bepalen mee onze beslissingen, volgens de principes van goed bestuur.”

Wim Vermeir, Chief Investment Officer

Vastgoedontwikkeling

​Onze dochteronderneming AG Real Estate is de grootste vastgoedgroep in België. Als vastgoedbeheerder en adviseur van AG treedt AG Real Estate op als investeerder en ontwikkelaar van kantoorgebouwen, winkelcentra, magazijnen, residentiële gebouwen, parkings en rust- en verzorgingstehuizen:

  • 485 000 m² kantoorruimte (98 % bezettingsgraad)
  • 318 000 m² handelsruimte/8 winkelcentra in beheer
  • 381 000 m² magazijnruimte
  • 40 659 plaatsen in 65 parkeergarages
  • 1 379 bedden in 11 rusthuizen
  • 3 770 wooneenheden verspreid over 9 projecten in ontwikkeling

​​​

​​

Onderwijs


​Onze beheerde activa zijn voornamelijk opgebouwd door premies van levens- en pensioenverzekeringen. Deze reserves bieden onze klanten de garantie dat we alle aangegane verbintenissen zullen naleven. Het geld dat we onder andere via pensioenpremies innen, komt ten goede aan anderen. Hierdoor ontstaat een mechanisme van transgenerationele solidariteit dat met name tot uiting komt in het symbolische project ‘Scholen van Morgen’. Dankzij dit project maken we via AG Real Estate een enorme inhaalbeweging op het vlak van scholenbouw in Vlaanderen. Het gaat om 182 bouw- en/of renovatieprojecten voor 206 schoolgebouwen op een totale oppervlakte van 710 000 m², ten voordele van 133 000 leerlingen. Het geld van de grootouders komt dus ten goede aan de kleinkinderen. Dit bevestigt de discrete maar essentiële rol die AG vervult. 


​​

​Alle specialisten zijn het erover eens dat het belangrijk is om kinderen reeds vanaf jonge leeftijd te leren omgaan met geld. Daarom lanceerde AG in 2017 Yongo, een spaar- en beleggingsplatform dat ouders, kinderen en familieleden verenigt om samen te zorgen voor de financiële opvoeding van het kind. Het unieke van Yongo is dat alle betrokkenen samen dezelfde applicatie gebruiken. Het kind leert keuzes maken, impulsaankopen vermijden en met zakgeld omgaan. Ouders, kinderen, familie en vrienden sparen op korte termijn voor geschenken, én sparen of beleggen op lange termijn. Op die manier kunnen ze een kapitaal opbouwen voor het kind. Kinderen leren zo vanaf jonge leeftijd sparen, onder begeleiding van de ouders en met de hulp van familie en vrienden, zodat ze bewust en verantwoord leren omgaan met geld.


​​
Sinds 2009 steunt AG eveneens het onderwijs en onderzoek in verzekeringsgerelateerde domeinen via Leerstoelen opgericht door twee Belgische universiteiten:

  • De Leerstoel over de zekerheid van de pensioenen aan de Université Catholique de Louvain (UCL), die als opdracht heeft om een coherent en universeel evaluatiesysteem van de solvabiliteit van uitbetalingsorganismen van pensioenen op punt te stellen.
  • De Leerstoel over de aanvullende verzekeringen Gezondheidszorg  aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), waarmee we het wetenschappelijk onderzoek in aanvullende verzekeringen Gezondheidszorg willen stimuleren, maar ook de kennis hierover verder ontwikkelen en verspreiden.

Sinds november 2015 steunen we ook 
  • De Leerstoel in ‘Digitale Media en E-commerce’ aan de HEC-ULg die het tekort aan opgeleide beheerders in de verschillende pijlers van de digitale economie tracht op te vangen en een cluster van bedrijven wil vormen die streven naar innovatie en methoden om de huidige digitale revolutie beter te begrijpen.
Pensioen en gezondheidszorg

​We leven met z'n allen gemiddeld steeds langer. Een kwaliteitsvol pensioen is dus meer dan ooit essentieel. AG biedt naast hospitalisatieverzekeringen ook een breed scala aan individuele en collectieve aanvullende pensioenoplossingen die, in combinatie met de wettelijke voorzieningen, zorgen voor een voldoende financiële buffer om ook na de loopbaan te kunnen blijven genieten van dezelfde levenskwaliteit. AG engageert zich zodat de Belg voluit van zijn pensioen kan genieten.

In 1919 brachten we als eerste verzekeraar in België een groepsverzekering op de markt. En voor die pioniersrol worden we beloond: vandaag beheert AG in ons land 1 op 3 aanvullende pensioenplannen, wat betekent dat we het vertrouwen krijgen van meer dan 1 miljoen Belgen.​​AG gaat vandaag nog een stap verder en wil een actieve rol opnemen in het leven van senioren. Dat doen we door het aanbieden van een geheel van diensten en innoverende veiligheidstechnologie met een persoonlijke coördinator, die het klanten - voornamelijk ouderen - mogelijk maakt om op een veilige, comfortabele en kwalitatieve manier langer in de eigen woning te blijven.

​​

Een gezonde en actieve levensstijl

“Gezond leven, actief bewegen” is een thema dat al jarenlang prominent deel uitmaakt van de interne en externe communicatie- en activatieprogramma’s van AG. De band tussen gezondheidspreventie en de verzekeringsbusiness is natuurlijk en logisch.

Al jarenlang zet AG in op dit thema: denk maar aan de partnerships met verschillende sportfederaties en grote Belgische evenementen als de 10 miles van Antwerpen, Brussel en Charleroi, de AG Belgian Coast Walk, of de AG Roller Bike Parade. Ook verschillende interne programma's stimuleren medewerkers tot een actieve en gezonde levensstijl en beogen een goed evenwicht tussen werk en privé-leven.

"Move by AG" is een verderzetting én een verdieping van deze programma’s. Meer dan een traditioneel sponsoringship, is het een globaal activatieprogramma met een duidelijke focus op regelmatig bewegen in al zijn vormen.​

​​​

​​​​

​​​​​​​​​