Met meer dan 82 miljard EUR activa onder beheer (eind 2019) is AG Insurance één van de grootste institutionele beleggers van België.  Als defensieve belegger op lange termijn zijn we ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen een bepalende rol speelt in de prestaties van onze beleggingen, zowel wat het rendement als wat het risico betreft. Bovendien schrijven we ons via een duurzaam beleggingsbeleid in het algemene beleid van Maatschappelijk verantwoord ondernemen van AG Insurance in.

Wat verstaan we onder duurzaam en verantwoord beleggen?

Duurzaam en Verantwoord Beleggen (DVB) is een investeringsmethode waarbij factoren inzake milieu-, sociale- en goed bestuur (de zogenaamde ESG-factoren) worden opgenomen in de analyse van investeringsopportuniteiten, om zo beter de maatschappelijke impact en het risico in te schatten en hierdoor constantere lange termijn returns te behalen. Het begrip wordt vaak ook aangeduid met zijn Engelse benaming SRI, wat staat voor Socially Responsible Investing. 

Uitgebreid trackrecord

AG Insurance heeft een uitgebreid trackrecord wat betreft duurzaam en verantwoord beleggen.

 
  • ​In 2007 lanceerden we de eerste duurzame beleggingsmandaten en werden alle beleggingen in controversiële wapens geweerd uit de hele portefeuille.
  • Vanaf 2008 werden een hele reeks thematische en duurzame Tak23-fondsen voor particuliere klanten gelanceerd.
  • In 2012 startten we het project “Investeren in reële economie” op. In het kader hiervan werden de voorbije jaren een hele reeks infrastructuurprojecten die de samenleving ten goede komen, gefinancierd. Meest bekend is ongetwijfeld het publiek-private project “Scholen van morgen” dat de voorbije jaren 200 schoolgebouwen in Vlaanderen bouwde of grondig renoveerde.
  • Sinds begin 2019 weert AG Insurance alle investeringen in steenkool, tabak en wapens1 en houden wij in onze analyses van alle nieuwe investeringen rekening met de ESG-factoren.

​1 Volgens de principes omschreven in het Algemeen kader voor duurzaam en verantwoord ondernemen (zie verder)

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

Sinds 2018 heeft AG Insurance zijn bedrijfsstrategie uitdrukkelijk afgestemd op de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s). Op deze manier willen we meewerken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen die de Verenigde Naties tegen 2030 wil realiseren. Van de 17 doelstellingen hebben we er 10 geselecteerd waarvan we overtuigd zijn dat we via onze activiteiten, diensten en producten kunnen bijdragen aan de verwezenlijking ervan.

 

Meer specifiek zijn we ervan overtuigd dat, door via onze afdeling Chief Investment Office (CIO) duurzame en verantwoorde principes en praktijken te integreren in onze beleggingsactiviteiten, we bijdragen aan de verwezenlijking van 3 van de 10 door AG Insurance geselecteerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:
SDG nr. 9 - Innovatie en infrastructuur: door op een gediversifieerde manier te investeren in verschillende infrastructuurprojecten
SDG nr. 11 - Duurzame steden en gemeenschappen: bijvoorbeeld via onze dochteronderneming AG Real Estate, die een gediversifieerde vastgoedportefeuille beheert (met o.a. BREEAM-certificering van zijn projecten).
SDG nr. 13 - Klimaatinspanningen: bv. door steenkool uit te sluiten in onze activa.

UN PRI : Principes voor verantwoord beleggen

​In januari 2019 ondertekende AG Insurance de UN Principles of Responsible Investment (UN PRI), de Principes voor Verantwoord Beleggen. De door de Verenigde Naties ondersteunde en onafhankelijke organisatie PRI is de grootste bepleiter van verantwoordelijk investeren wereldwijd. Hiermee bevestigen we ons jarenlang engagement voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Hoe passen we Duurzaam en verantwoord beleggen toe op onze investeringen?

​In het document “Algemeen kader Duurzaam en veran​twoord beleggen​​​” ​leggen we de krachtlijnen uit van ons duurzaam investeringsbeleid en hoe we die toepassen op de gehele beleggingsportefeuille van AG Insurance.

De maatschappelijke en individuele verwachtingen tegenover Duurzaam en verantwoord beleggen evolueren continu. Om te beantwoorden aan die behoeften, heeft AG Insurance spaar- en beleggingsproducten​ ontwikkeld met een nog verder doorgedreven DVB-aanpak. Meer weten​?

​​​​​​​​