Silke-De-Valck
De mogelijkheden van een online spaar- en beleggingsplatform in tijden van crisis

 

​We beleven momenteel bijzondere tijden. Feestjes worden uitgesteld, ontmoetingen met vrienden en familie kunnen even niet meer. Dingen die we altijd als vanzelfsprekend beschouwden, zijn dit plots veel minder. Ouders maken zich zorgen over de financiële gevolgen van deze crisis, terwijl ook de impact van de situatie op kinderen niet onderschat mag worden. Silke De Valck, Head of Strategic Business Projects, beschrijft de mogelijkheden die Yongo biedt tijdens deze bijzondere periode. Yongo is het online spaar- en beleggingsplatform van AG dat dit jaar zijn derde verjaardag viert. ​

​​​​​
Waarom is dit concept in het leven geroepen? En welke voordelen biedt het?

Sinds de lancering in 2017, positioneert Yongo zich als een platform gecreëerd voor kinderen. Ouders vinden het zeer belangrijk om hun kinderen te leren sparen. Dat blijkt ook uit een studie die Yongo liet uitvoeren bij 1000 ouders. Toch weten ze vaak niet hoe ze dit best aanpakken en ontbreekt het hen aan de juiste tools. Op die behoeften wil Yongo een digitaal antwoord bieden. Dankzij onze nauwe samenwerking met Gezinsbond, La Ligue des familles, pedagogen en financiële experten hebben we heel wat interessante kennis opgebouwd die we gebruiken in onze app.

Daarnaast vind je op onze blog ook heel wat tips & tricks die je wegwijs maken in het hele proces van financiële opvoeding. Alle artikels, van tips over sparen en beleggen tot artikels over slimme cadeaus, zijn geschreven door experts en ervaringsdeskundigen en vind je terug op onze website.

Zo onderstreept pedagoge Marijke Bisschop bijvoorbeeld het belang van financiële educatie. Zakgeld is volgens haar een van de beste manieren om kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld en hen de waarde ervan te leren kennen. Iets wat in de huidige situatie meer dan ooit belangrijk is. Dankzij onze app leren kinderen omgaan met geld en worden abstracte begrippen zoals sparen heel tastbaar. Ze worden bijvoorbeeld gestimuleerd om geduldig te sparen voor concrete projecten door spaardoelen te bepalen, iets wat kinderen volgens Marijke leert nadenken over hun aankoop en impulsaankopen vermijdt. Als je je kind zakgeld geeft, kan je het aanmoedigen een klein deel ervan te sparen voor een cadeautje of voor iets groter op langere termijn.


In de huidige omstandigheden is het niet evident om als ouder thuis te zitten met je kinderen. Kan Yongo, een platform voor kinderen, de ouders op een of andere manier helpen? ​

De huidige crisissituatie brengt heel wat onzekerheden met zich mee. Een recente studie van Kantar  toont aan dat iedereen zich afvraagt wat de impact zal zijn op onze eigen gezondheid, onze economie en onze financiële toekomst. Ook vragen omtrent de emotionele impact op onze kinderen houdt ouders bezig. Daar proberen we met Yongo op in te spelen door de ouders relevant advies te geven van experten.

Kinderen zien plots hun lente-, communie- of verjaardagsfeestje afgelast worden, een familiemoment waar ze vaak al lange tijd naar uitkeken. In een van onze blogartikels legt pedagoge Marijke Bisschop uit hoe je kinderen leert omgaan met zulke teleurstellingen. We kunnen deze periode volgens Marijke ook zien als een leermoment, waarbij we hen leren dat niet altijd alles loopt zoals gepland en dat het belangrijk is om in goede tijden een reserve op te bouwen voor later.

Uitstel hoeft echter geen afstel te betekenen, ook niet wat cadeautjes betreft. Via onze Yongo-app kan je eenvoudig mensen uitnodigen om digitaal bij te leggen voor bepaalde cadeautjes, zonder dat ze hun huis moeten verlaten. Dit kan met een link die je deelt via WhatsApp, Facebook of Messenger.

Ook kinderen brengen deze periode thuis door, geïsoleerd van hun vriendjes op school, in de sportclub, oma en opa en andere familieleden. Voor veel ouders dringt zich de vraag op of dit niet het moment is om hen een smartphone cadeau te doen zodat ze toch contact kunnen houden. Toch is het moeilijk in te schatten vanaf welke leeftijd je kinderen een smartphone geeft en hoe je dit precies aanpakt. Op de Yongo-blog bespreekt Marijke Bisschop de verschillende alternatieven.

Het staat vast dat de huidige situatie ook een blijvende impact zal hebben op bepaalde aspecten in onze samenleving. Zo zullen de obligate cashvrije betalingen van vandaag wellicht ook na de crisis de norm worden en ook online betalen zal verder aan populariteit winnen.

Dit brengt ook uitdagingen met zich mee, vermits digitaal geld minder tastbaar is dan cash geld. Een belangrijk aandachtspunt voor kinderen, die volop de waarde van geld leren kennen in een cashvrije maatschappij. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen, kunnen ouders gebruik maken van de mogelijkheden van een digitaal spaar- en beleggingsplatform als Yongo. Via de app kunnen kinderen zelf, onder ouderlijk toezicht, het saldo consulteren, zelf berichtjes sturen naar vrienden en familie en supporters uitnodigen om bij te dragen aan een bepaald spaardoel. Op die manier leren ze met digitaal geld experimenteren onder jouw toezicht.


Op welke manier evolueert Yongo mee met haar gebruikers en speelt het in op veranderende maatschappelijke behoeftes? ​

Om voor ouders een innovatief platform te blijven waar het kind centraal staat, is het belangrijk dat we mee evolueren met onze gebruikers en inspelen op maatschappelijke evoluties. Door onze partnerships houden we constant voeling met wat er leeft op de markt en bij de gezinnen en spelen we makkelijk in op deze nieuwe behoeften en veranderingen in onze maatschappij.

Om up-to-date te blijven met alles wat er leeft rond financiële educatie bij ouders en leerkrachten, bevragen we hen ook jaarlijks. De resultaten uit die enquête leggen we vervolgens voor aan experts tijdens een rondetafelgesprek. Deze nieuwe inzichten gebruiken we om onze kennis verder uit te breiden en te delen, via nieuwe blogartikels. Ook het panelgesprek met ouders rond dit thema levert heel wat informatie op rond de noden en verwachtingen van ouders en stelt ons in staat ons platform te laten meegroeien. 

Yongo is er in elke levensfase van het kind, nog voor het geboren is. Zo willen we voor toekomstige ouders, die steeds milieubewuster worden, de ideale aanvulling zijn op de klassieke pamperrekening of geboortelijst. Op die manier kunnen familie en vrienden van toekomstige ouders nog voor de geboorte bijdragen voor cadeaus die je echt wilt, zonder dat je gebonden bent aan een bepaalde geschenklijst. Zo kan je ook sparen voor duurzame cadeaus of tweedehandsspullen. Via een code op het geboortekaartje kan je iedereen uitnodigen om te storten op de Yongo van je kind. Het grote voordeel is dat vrienden en familie concreet weten waarvoor ze bijleggen. Ze zijn er dus veel meer bij betrokken dan met een pamperrekening. En als ouder kan je kiezen wat je met het geld doet: het meteen gebruiken of het sparen of beleggen om de financiële toekomst van je kind voor te bereiden.

Het voordeel van Yongo is ook dat het meegroeit met je kind, vanaf 3 maanden zwangerschap tot je kind volwassen is. Als toekomstige ouder spaar je bijvoorbeeld voor een buggy, maar in de lagere school kan je je kind zelf al wat verantwoordelijkheid geven over de cadeaus die het krijgt. Via de app kan je kind zelf communiceren aan familie en vrienden waarvoor het spaart en zelf opvolgen hoeveel er al gespaard is. En in de middelbare school kan je de verantwoordelijkheid verder vergroten door je kind bijvoorbeeld zicht te geven op het bedrag dat al opzij is gezet voor zijn toekomst of door het zakgeld op Yongo te zetten. Op die manier leer je je kind sparen en verantwoord omgaan met geld, door het zelf keuzes te laten maken, aangepast aan zijn leeftijd. Zo is het goed voorbereid om op 18 jaar het kapitaal op zijn Yongo op te nemen of te laten doorgroeien tot maximum 24 jaar.​