"Bij AG en AG Real Estate beschouwen we de klimaatverandering als een ernstige bedreiging voor de hele samenleving. Zowel voor onze eigen gebouwen en activiteiten als in de projecten van AG Real Estate, verbinden we ons ertoe om onze ecologische voetafdruk significant te verkleinen. Dit betekent dat we ons energie-, water- en papierverbruik opvolgen en verminderen, duurzame materialen gebruiken en minder vervuilende mobiliteitsinitiatieven aanmoedigen."
Serge Fautré, Chief Executive Officer AG Real Estate

Gebouwen met een lage ecologische voetafdruk

​AG wil zijn gebouwen op een milieuvriendelijke en duurzame manier beheren. Daarom heeft het bedrijf al heel wat initiatieven genomen om het energieverbruik van zijn gebouwen te verminderen (warmteterugwinningssystemen, ledlampen, aanwezigheidsdetectoren, ...). Bovendien zal  AG binnenkort ook zonnepanelen op een aantal gebouwen installeren.

In samenwerking met AG Real Estate, zijn vastgoeddochter, meet AG regelmatig de energieprestaties van zijn gebouwen om zijn verbruik te optimaliseren.

 
AG wil ook zijn medewerkers sensibiliseren om bij te dragen aan het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk. Dat doen we o.a. door via verschillende kanalen de aandacht te vestigen op de 'best practices' die we dagelijks moeten ondernemen om afval te sorteren en te verminderen. 

 
Tot slot, om zich te positioneren als een 'learning organisation' en in te spelen op de ecologische behoeften, lanceert AG in 2020 een groot project voor de renovatie van de opleidings- en onthaalruimten en het auditorium in het Nieuwbruggebouw.

 
Met de 'AG Campus' kijkt AG resoluut naar de toekomst, zowel op het vlak van cultuur, architectuur, ecologie en circulaire economie. 

Omdat we onze CO2-uitstoot berekenen, verlagen en compenseren, ontvingen we op 21 oktober 2019 het CO2 Neutral® label​.

Duurzame mobiliteit

AG neemt regelmatig deel aan acties om zijn medewerkers bewust te maken van duurzame mobiliteit. Het 'Bike to Work'-initiatief is bedoeld om de medewerkers aan te moedigen om zo vaak mogelijk de fiets te gebruiken om naar het werk of het station te gaan. 

Via de actie 'Naar het werk zonder auto' van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden onze medewerkers aangespoord om hun auto in de garage te laten. In ruil daarvoor krijgen ze dan gratis vervoertickets, fietsmateriaal, ...

 
Een aantal medewerkers met een bedrijfsauto krijgen een opleiding over hoe ze de uitstoot van hun auto kunnen verminderen. Ze worden ook gesensibiliseerd om voor een wagen te kiezen met een lage CO2-uitstoot. Dit geldt ook voor de auto's die beschikbaar zijn via het cafetariaplan.

Drank en voeding

Eind 2019 werd de hoofdzetel in Brussel uitgerust met een vernieuwd en energiezuiniger bedrijfsrestaurant. Het verruimde aanbod aan maaltijden werd gezonder, gevarieerder, milieuvriendelijker en bevordert lokale en seizoensgebonden producten.

Sinds oktober 2019 maken de koffie-automaten enkel nog gebruik van recycleerbare en afbreekbare PLA-bekers in plaats van de klassieke plastic bekers. Alle 4.000 werknemers ontvingen ook een drinkbus die ze kunnen vullen aan de overal beschikbare waterfonteinen.

 
Driemaal per jaar ontvangen onze werknemers een week lang elke dag een gratis stuk fruit, een gewaardeerde manier om hen te stimuleren om fruit te eten en gezonder te leven.​

Afval en papierverbruik

​AG produceert enkele tonnen afval per jaar. Dit afval wordt opgehaald door gespecialiseerde bedrijven en grotendeels gerecycleerd. Als 'supporter van het milieu', stimuleren we onze medewerkers om goed te sorteren en de papierstroom te verminderen. 

Het 'clean desk'-programma in de shared workplaces heeft bijgedragen tot een aanzienlijke vermindering van het papierverbruik in het hele bedrijf. Ook makelaars kunnen zich inschrijven in een 'less paper' programma en zo hun steentje bijdragen.​

 

Een dak voor onze bijen

Wist je dat bijen als bestuivers een rol spelen in alle aspecten van het ecosysteem en essentieel zijn voor de biodi​​versiteit? Ze ondersteunen de groei van bomen, bloemen en planten, die op hun beurt voedsel en onderdak bieden aan andere insecten of dieren. 60 % van de landbouwgewassen en 35 % van de plantenteelt is afhankelijk van het werk van bijen!

Helaas neemt de bijenpopulatie wereldwijd af als gevolg van intensieve industriële landbouw, pesticiden, parasieten en klimaatverandering.

AG zet in het najaar van 2019 bijenkasten op het dak van zijn hoofdzetel in Brussel. Hiermee wil het mensen bewustmaken van het belang van het behoud van deze onmisbare diersoort, zowel op het platteland als in de stad. ​


​​​​​​​​