Onze doorgedreven aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen

 

​​​​​​​​​​​​​​​De maatschappelijke en individuele verwachtingen tegenover Duurzaam en verantwoord beleggen ("DVB") evolueren continu. Om te beantwoorden aan specifieke behoeften van klanten en kandidaat-beleggers, heeft AG Insurance spaar- en beleggingsproducten ontwikkeld met een nog verder doorgedreven DVB-aanpak. 

In 2020 beheert AG Insurance 10,2 miljard EUR volgens deze doorgedreven aanpak. ​

In 2019 lanceerde de Belgische financiële sector een kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten, zoals spaarproducten en beleggingsfondsen. Producten die voldoen aan die norm kunnen - nadat een onafhankelijke externe instelling het door de financiële instelling ingediende dossier heeft geanalyseerd - het duurzaamheidslabel Towards Sustainability van het Central Labelling Agency (CLA) ontvangen.

Meer info over dit duurzaamheidslabel en de kwaliteitsnorm vind je op de web​site van het CLA.

Raadpleeg de lijst van spaarproducten en beleggingsfondsen​ van AG die op dit ogenblik het Towards Sustainability duurzaamheidslabel dragen.

Disclaimer:
Het label Towards Sustainability wordt toegekend voor een periode van een jaar en wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd. Voor gestructureerde T23-fondsen wordt het label toegekend voor de duur van het fonds. Dit label is een kwaliteitsnorm bepaald door het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm legt een aantal minimumvereisten vast waaraan duurzame financiële producten moeten beantwoorden zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op www.towardssustainability.be/nl/de-k​waliteitsnorm.
 
De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit financieel product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.fsma.be/nl/duurzame-financiering