Steeds meer bedrijven zetten extra in op sociaal en duurzaam ondernemen, ook bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate Social Responsibility (CSR). Voor AG betekent het dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor het effect dat onze activiteiten hebben op de samenleving en het milieu, en dat we ons transparant en ethisch gedragen. Hoe maximaliseren we onze positieve impact, en hoe verminderen we negatieve effecten? Hoe waken we erover dat we te allen tijde de principes van goed en verantwoord bestuur in de praktijk brengen?
Om volop onze verantwoordelijkheid te nemen, integreren we MVO in onze bedrijfsstrategie. We beschouwen de samenleving als een vijfde stakeholder in de omgeving waarin we actief zijn, op hetzelfde niveau als onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en partners.

Duurzaamheid zit in ons DNA

"Verzekeringen spelen een cruciale rol in onze samenleving. Door het geld dat u ons toevertrouwt voor uw pensioen zo goed mogelijk te beheren, en door uw dierbaren, uw woning en uw bezittingen te beschermen, garanderen we dat alle Belgen zonder zorgen kunnen leven en beleggen. Dag na dag geven we hen de gemoedsrust die ze nodig hebben om voluit te leven, in goede en minder goede tijden."

 
Hans De Cuyper, Chief Executive Officer


Duurzame ontwikkelingsdoelen

Sinds 2018 heeft AG Insurance zijn bedrijfsstrategie expliciet afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties​. Op deze manier willen we bijdragen aan het behalen van de doelen die de Verenigde Naties tegen 2030 willen bereiken.

 

​​

Van de 17 doelstellingen hebben we er 10 geselecteerd. We zijn ervan overtuigd dat we die mee kunnen helpen bereiken via onze activiteiten, diensten en producten.Ethiek en compliance

AG heeft een lange geschiedenis van duurzame bedrijfsvoering en goed bestuur, duidelijk gedefinieerde​ waarden, een gedragscode, passende interne controles en een duidelijke dialoog met onze stakeholders.


 
"Naast het voldoen aan alle wettelijke en regelgevende vereisten die van toepassing zijn op onze activiteiten, leggen we onszelf de hoogste normen op inzake ethisch gedrag, openheid en transparantie, discretie en respect voor privacy. Deze normen zijn geformaliseerd in ons intern beleid en onze interne richtlijnen. Op die manier plaatsen we de hoogste mate van integriteit en ethisch gedrag in het beleid en de praktijken van ons bedrijf.

 
Onze afdeling Compliance zorgt ervoor dat AG voldoet aan zowel de letter als de geest van alle richtlijnen die van toepassing zijn op onze activiteiten, terwijl ons Data Protection Office waakt over de bescherming van door AG verwerkte persoonsgegevens."

Nathalie Vanderbecken, Chief Risk Officer


Door productinnovatie komen we tegemoet aan essentiële klantenbehoeften

​In een continu veranderende wereld passen we voortdurend onze producten, onze diensten en onze klantenrelaties aan. Zo evolueren we van "betalers" naar levenslange partners die advies, preventie, bescherming en bijstand bieden.


 

Samen werken aan de stad van morgen

"Bij AG Real Estate en AG beschouwen we de klimaatverandering als de meest ernstige bedreiging voor het milieu en de samenleving. Bij het beheer van onze vastgoedportefeuille, met inbegrip van de gebouwen waarin AG zijn handelsactiviteiten uitvoert, streven we ernaar onze ecologische voetafdruk voortdurend te verkleinen. Dat betekent o.a. het monitoren en minimaliseren van ons energie-, water- en papierverbruik, het gebruik van duurzame materialen en het aanmoedigen van initiatieven voor duurzame mobiliteit."

 
Serge Fautré, Chief Executive Officer AG Real Estate

Onze vastgoeddochter AG Real Estate heeft een zakelijke gedragscode aangenomen en voert een beleid van duurzame ontwikkeling dat als ruggengraat zal fungeren voor de toekomstige verbintenissen van de groep.

 

 

​​

​Interparking is de 51 %-dochteronderneming van AG Real Estate voor het beheer van openbare parkings. Al meer dan 50 jaar ontwerpt, ontwikkelt, bezit en exploiteert de Groep Interparking meer dan 800 openbare parkeergarages in België en 8 andere Europese landen.

Meer informatie over het beleid inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid van Interparking

​​​​​​​​​​​​​​​​