Om onze merknaam de juiste inhoud mee te geven, hebben we een weloverwogen en gerichte aanpak.

Sleutelwaarden

​Iedereen draagt zijn steentje bij tot de bescherming en het welzijn van allen. Dat principe willen we ook uitdragen in de samenleving. AG Insurance tracht met zijn sponsorbeleid enerzijds mensen aan het sporten en het bewegen te krijgen. We willen iedereen ervan bewustmaken dat een gezonde levensstijl tot een betere en langere levenskwaliteit leidt. En in deze drukke tijden is het belangrijk om te investeren in jezelf. Anderzijds geven we ook preventietips die je behoeden voor ongevallen. Onze slogan omvat het allemaal: ‘Supporter van jouw leven’.


Bij de keuze van een partnership zijn een aantal voorwaarden essentieel. We willen onze merkbekendheid verhogen en onze positie als marktleider verstevigen door unieke ervaringen te creëren voor personeel, klanten en partners. Twee pijlers staan daarbij centraal: sport en preventie, gecombineerd met CSR. Uiteraard speelt bij de afweging van een mogelijk partnership ook de veiligheid een rol én moet het in lijn zijn met de ethiek van AG Insurance. Daarnaast opteren we steeds voor samenwerkingen op nationaal niveau, toegankelijk voor een groot publiek.

Sportsponsoring

Verzekeringen zijn gebaseerd op het principe van solidariteit. Voor ons zijn het welzijn en de gezondheid van de medewerkers, klanten en partners essentieel. Sportbeleving promoten we actief, zowel op als naast de werkvloer. Ook naar de buitenwereld toe willen we zoveel mogelijk mensen aanzetten om de positieve effecten van sport te ontdekken en er een gezonde levensstijl op na te houden. Daarnaast spelen het sociale aspect en het samenhorigheidsgevoel van zowel actieve als passieve sportbeleving een rol. We kiezen daarom ook steeds voor projecten en instellingen die het sporten op een structurele en duurzame manier stimuleren en promoten.

Sinds 2018 ligt het accent binnen de sportsponsoring op ‘Run & Walk’, twee disciplines die een breed publiek aanspreken en toegankelijk zijn voor zowel competitieve als recreatieve sporters.

Preventie

​Als verzekeraar hechten we veel belang aan preventie. Door nuttige tips en interessante weetjes te delen, proberen we het aantal ongevallen terug te dringen. Of zoals het spreekwoord zegt: beter voorkomen dan genezen.

Daarom werken we nauw samen met politie en brandweer. Via preventieboodschappen in verschillende media wijzen we op mogelijke gevaren bij brand en inbraak en geven we de nodige informatie om dit te voorkomen.

CSR

​Ook Corporate Social Responsability is een onderdeel van de sponsorstrategie. Hiermee willen we onze rol als sociaal geëngageerde verzekeraar extra benadrukken. ‘Scholen van Morgen’ en ‘Elsitas’ zijn twee CSR-projecten waar wij met veel plezier onze schouders onder zetten. Daarnaast dragen we het Belgisch Paralympic Comité een warm hart toe. Samen met hen zetten we ons in om mensen met een beperking ook aan het bewegen te krijgen binnen zijn of haar mogelijkheden.

Contact

​Heb je een vraag over onze sponsoringaanpak? Of heb je een project dat aansluit bij onze filosofie en waarden? Neem dan gerust contact met ons op via sponsoring@aginsurance.be  ​