“Solidariteit ligt aan de grondslag zelf van ons beroep als verzekeraar. Daarom past solidariteit via sociaal mecenaat als vanzelfsprekend in het project van onze onderneming.
Onze mecenaatsactie is er vooral op gericht verenigingen te ondersteunen die projecten ontwikkelen ten voordele van minderbedeelde kinderen en jongeren, maar ook ten voordele van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
Het is ons doel om duurzame en doeltreffende steun te bieden aan Belgische verenigingen die op ons grondgebied dergelijke acties organiseren.
Het AG Insurance Solidarity Program wil de verenigingen begeleiden en hen helpen hun projecten tot een goed einde te brengen. Kortom, een echte partner voor hen worden!”
Hans De Cuyper, CEO van AG Insurance

Programma

​Het programma van AG Insurance Solidarity ontstond in januari 2010. Het vormt het vervolg op de maatschappelijke actie die AG Insurance opstartte in 1996.

Door de snel evoluerende economische context hebben de maatschappijen die vanaf 1996 samenwerkten in een stichting, besloten hun mecenaats- en solidariteitsactiviteiten verder te zetten volgens hun eigen interventiemethodes. In 2010 heeft AG Insurance dan ook zijn AG Insurance Solidarity Program opgezet.

Belangrijke data

Enkele kerndata:

  • 1996: oprichting van een solidariteitsprogramma binnen de onderneming.
  • 2000: jaar van het vrijwilligerswerk en lancering van de ‘Solidarity Days’.
  • 2003: lancering van het programma ‘Solidarity Team Buildings’.
  • 2006: tiende verjaardag van het solidariteitsprogramma, lancering van een programma voor het personeel.
  • 2010: lancering van het departement Solidarity.
  • 2013 : lancering van de eerste ‘Solidarity Company Day’ voor alle personeelsleden

Contact

AG Insurance Solidarity
1JF5A
Nieuwbrug 17
1000 Brussel
E-mail: solidarity@aginsurance.be
 

Alexandra Goeyers (Head of AG Insurance Solidarity)                                           
Tel. : +32 2 664 79 83
Gsm : +32 479 47 47 94​

Fara Majid
Tel:   +32 2 664 83 36
Gsm : +32 486 53 56 19