Het sociaal engagement van AG Insurance wordt via vier vormen van actie in de praktijk gebracht:

Het financieel mecenaat

AG Insurance Solidarity geeft financiële steun aan projecten:

  • van Belgische verenigingen van openbaar nut die in België projecten beheren en die fiscaal erkend zijn (AG Insurance Solidarity heeft een competentiecentrum opgericht om verenigingen te helpen bij het uitvoeren van de formaliteiten om het verzoek tot fiscale erkenning in te dienen);
  • die conform zijn met haar interventieassen;
  • die kaderen in een langetermijnperspectief.

AG Insurance wil ook personeelsleden steunen die betrokken zijn in maatschappelijke acties.
Het AG Insurance Solidarity Program geeft een financiële ruggensteun aan projecten van verenigingen waarin medewerkers actief zijn.

Projecten die besparingen van energie en/of hulpbronnen en milieubescherming mogelijk maken, zullen door het AG Insurance Solidarity Program worden aangemoedigd.

Het solidariteitsmecenaat

​Het AG Insurance Solidarity Program voert twee soorten initiatieven:

De Solidarity Days worden georganiseerd in de vrije tijd van de medewerkers van AG Insurance. Ze gaan maximaal een dag lang opknapwerkjes doen (schilderen, tuinieren), maar verrichten soms ook ingewikkeldere taken (inrichtingswerken). Ze kunnen ook deelnemen aan de begeleiding van activiteiten georganiseerd door de begunstigde vereniging.

De Solidarity Team Buildings worden georganiseerd in de werktijd van de medewerkers van AG Insurance. Een team van de maatschappij besteedt dan een hele of halve werkdag ten voordele van een vereniging. Deze activiteit heeft een tweeledig doel: de teamgeest versterken en mensen in moeilijkheden helpen.

Het competentiemecenaat

​Het AG Insurance Solidarity Program wil een echte partnerschapsrelatie uitbouwen met de verenigingen.
 
Het competentiemecenaat biedt hen de gelegenheid om gebruik te maken van de bestaande expertise binnen AG Insurance.
 
Zo verleent het AG Insurance Solidarity Program bijvoorbeeld steun aan verenigingen die fiscale erkenning willen verkrijgen.
 
Andere initiatieven zien steeds meer het daglicht, zoals het aanbieden van steun op juridisch vlak of rond informatica of veiligheid.

Het mecenaat in natura

​Het mecenaat in natura is erop gericht om informaticamateriaal of meubilair ter beschikking te stellen van verenigingen of hen uit te nodigen op evenementen die AG Insurance sponsort.
 
Verschillende departementen van de maatschappij verzamelen hun afgeschreven materiaal zoals computers, bureautafels of kasten. Dit materiaal, dat nog is perfecte staat is, wordt ter beschikking gesteld van verenigingen. 
 
Het departement Sponsoring reserveert ook regelmatig uitnodigingen voor sportieve, culturele of ludieke evenementen.