Het departement Solidarity steunt op een lichte, flexibele structuur. Ze wil dicht bij de verenigingen staan, maar ook bij de verschillende diensten van AG Insurance. De medewerkers van de maatschappij worden namelijk regelmatig betrokken bij de mecenaatsacties.
  
Het directiecomité van AG Insurance heeft twee organen aangesteld:

Het stuurcomité

Het stuurcomité coördineert de uitvoering van de missie en acties van AG Insurance Solidarity. De leden van het comité hebben allemaal belangstelling voor het mecenaat en de maatschappelijke actie. 


Op voorstel van het departement AG Insurance Solidarity beslist het stuurcomité op collegiale wijze over de steunaanvragen ingediend door de verenigingen en medewerkers van de maatschappij.


Samenstelling van het stuurcomité          
Anne-Catherine Reul, binnen AG Insurance verantwoordelijk voor de interne audit, is vaste genodigde van het stuurcomité om toe te zien op de naleving van de praktijken van goed bestuur. De Interne Audit geeft steun en raad aan de verantwoordelijke van de dienst AG Insurance Solidarity en voert verschillende controles uit.

Het departement

​Het departement Solidarity voert het mecenaats- en maatschappelijke actieprogramma van AG Insurance uit. Het beheert mecenaatsprojecten en zet een echte partnerschapsrelatie op met de verenigingen die steun genieten van het AG Insurance Solidarity Program.


Het team Solidarity: Alexandra Goeyers en Fara Majid

 

 

 

 

​​​​​