Het sociaal engagement van AG is georganiseerd rond twee hoofdthema's:
• hulp aan minderbedeelde kinderen en adolescenten,
• de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Hulp aan minderbedeelde kinderen en adolescenten

​AG Solidarity steunt initiatieven voor kinderen en adolescenten in een moeilijke situatie: opvanghuizen, integratieprojecten, acties waarbij gestreden wordt tegen armoede en sociale uitsluiting van kinderen en adolescenten.

Strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

​Ook volwassenen kunnen moeilijkheden ervaren om in hun meest fundamentele behoeften te voorzien. Het AG Solidarity steunt daarom opvanghuizen, sociale restaurants en sociale kruideniers die mensen helpen met nood aan specifieke support als aanvulling op overheids- of privé-interventies. 

 

 

 

​​