Indien uw project overeenstemt met de hier vastgelegde interventiethema's, aarzel dan niet uw aanvraag om steun bij ons in te dienen.
 
Stel ons uw activiteiten voor en het project waarvoor u een financiële ruggensteun of hulp van gemotiveerde medewerkers wenst. Ons team zal uw aanvraag bekijken en bepalen of deze voldoet aan onze interventiecriteria. Alle dossiers worden voorgelegd aan het stuurcomité, dat op collegiale wijze beslist of de steunaanvraag goedgekeurd kan worden en welke praktische en/of financiële modaliteiten hieraan verbonden zijn.
  
In elk geval wil het departement Solidarity een persoonlijk gesprek voeren met de verenigingen die zijn steun vragen. Om het bereik van de aanvraag goed te kunnen evalueren, wordt er ook een bezoek ter plaatse georganiseerd.
  
Het AG Insurance Solidarity Program wil zich positioneren als een echte partner van de verenigingen. Ze voert haar actie in alle transparantie en geeft de voorkeur aan langetermijnprojecten.
  
Het geeft geen steun aan projecten die niet overeenstemmen mat zijn interventiethema's, aan projecten die enkel gericht zijn op het financieren van de administratieve kosten of personeelskosten, aan projecten rond medische research, aan projecten voor de aankoop of renovatie van gebouwen die niet toebehoren aan de begunstigde vereniging. Het programma geeft ook geen steun aan de acties die louter als event bedoeld zijn, of aan projecten die individuele hulp aan natuurlijke personen beogen.

Wat moet uw dossier bevatten?

 • ​Een voorstelling van uw vereniging.
 • De recentste goedgekeurde jaarrekeningen en de lijst van daaraan gekoppelde uitgaven.
 • Een beschrijving van het project waarvoor u de steun van AG Insurance vraagt, met foto’s  indien u die hebt.
 • Een gedetailleerde kostenraming van de totale investering, evenals van het deel waarvoor een tegemoetkoming van AG Insurance wordt gevraagd.
 • Een kopie van de brief van het ministerie van Financiën, met bevestiging van de fiscale erkenning van uw vereniging.
 • Een kopie van de in het Staatsblad gepubliceerde statuten van uw vereniging.

Hoe uw dossier indienen?

​U kunt uw aanvraag om steun indienen op twee manieren.

 • Het elektronisch formulier​ invullen. Het team van AG Insurance Solidarity heeft dit formulier speciaal ontworpen om u te helpen bij het samenstellen van uw dossier. Het bevat alle gegevens nodig voor het onderzoeken van uw aanvraag, evenals alle documenten die wij moeten ontvangen.
  Dankzij dit formulier kunnen we uw dossier gemakkelijker en sneller onderzoeken. Om u te bedanken voor uw medewerking, krijgen de aanvragen die op deze manier ingediend worden een prioritaire behandeling.
 • Een steunaanvraag indienen op gewoon papier.

Gelieve dit formulier te bezorgen:

  • bij voorkeur per e-mail, naar solidarity@aginsurance.be;
  • via een medewerker van AG Insurance;
  • per post, naar AG Insurance Solidarity (1JF5A), Nieuwbrug 17 – 1000 Brussel.