Uw project moet in onze vastgelegde interventiethema’s zijn, dat wil zeggen het hulp aan minderbedeelde kinderen en adolescenten en het strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
  
Het departement Solidarity zal daarna een persoonlijk gesprek voeren met de verenigingen die een steun vragen om de activiteiten van de vereniging voor te stellen maar ook de project. Er wordt dan een bezoek ter plaatse georganiseerd om het bereik van de aanvraag goed te kunnen evalueren

Hoe uw dossier indienen?

Het elektronisch formulier invullen. 

Het bevat alle gegevens nodig voor het onderzoeken van uw aanvraag, evenals alle documenten die wij moeten ontvangen dat wil zeggen: 
  • ​De recentste goedgekeurde jaarrekeningen en de lijst van daaraan gekoppelde uitgaven.
  • Een beschrijving van het project waarvoor u de steun van AG vraagt, met foto’s indien u die hebt.
  • Een gedetailleerde kostenraming van de totale investering, evenals van het deel waarvoor een tegemoetkoming van AG Insurance wordt gevraagd.
  • Een kopie van de brief van het ministerie van Financiën, met bevestiging van de fiscale erkenning van uw vereniging. 
  • Een kopie van de statuten van uw vereniging (gepubliceerde in het Staatsblad).


Gelieve dit formulier te bezorgen bij voorkeur per e-mail : 
solidarity@aginsurance.be​

Ons team zal uw aanvraag bekijken en bepalen of deze voldoet aan onze interventiecriteria. Alle dossiers worden voorgelegd aan het stuurcomité, dat op collegiale wijze beslist of de steunaanvraag goedgekeurd kan worden en welke praktische en/of financiële modaliteiten hieraan verbonden zijn. 
   
AG Solidarity wil zich positioneren als een echte partner van de verenigingen. Ze voert haar actie in alle transparantie en geeft de voorkeur aan lange termijn projecten. 
   
AG Solidarity geeft geen steun aan projecten die niet overeenstemmen met zijn interventiethema's, aan projecten die enkel gericht zijn op het financieren van de administratieve kosten of personeelskosten, aan projecten rond medische research, aan projecten voor de aankoop of renovatie van gebouwen die niet toebehoren aan de begunstigde vereniging. Het programma geeft ook geen steun aan de acties die louter als event bedoeld zijn, of aan projecten die individuele hulp aan natuurlijke personen beogen.