Q&A over de ratings

 

De ratings van AG

 

* Enkel voor "Insurer Financial Strength".
** Sinds 2009 neemt AG niet langer deel aan Moody's credit rating proces en verleent het geen toegang tot de boekhouding, rapporten en andere relevante interne documenten.


​1) Wat is een rating?

Een rating is een financiële kwotering van een bedrijf of een land, die gegeven wordt door zogenaamde "ratingbureaus” en die een waardering uitdrukt van de kredietwaardigheid van het bedrijf of land, dwz zijn capaciteit om al dan niet zijn betalingsverplichtingen na te komen.


2) Wat is een “outlook”?

Naast de rating zelf, drukken ratingbureaus via een “outlook” ook hun mening uit over de verwachte evolutie van de rating op middellange termijn (van 6 maand tot 2 jaar) : stabiel, positief of negatief. Dit is niet noodzakelijk een aanwijzing dat de rating zal wijzigen, het geeft beleggers enkel een indicatie van een mogelijke evolutie.


3) Hoe wordt een rating bepaald?

Ratingbureaus werken onafhankelijk van financiële groeperingen en uitgevers van financiële instrumenten. Ze baseren hun beoordelingen op informatie die ze bekomen van het bedrijf of land zelf en andere betrouwbaar geachte bronnen. De beoordeling houdt niet enkel rekening met financiële elementen (liquiditeit, investeringen, operationele resultaten …), maar ook met de strategie van het bedrijf, zijn marktpositie, zijn risk management, …


4) Wat zijn de belangrijkste ratingbureaus ?

Drie Amerikaanse ratingbureaus domineren de markt:

  • Standard & Poor’s 
  • Fitch Ratings
  • Moody’s

Om zijn rating te bepalen, hanteren de drie bureaus elk een eigen beoordelingsschaal, maar er zijn toch grote onderlinge gelijkenissen. Volgende tabel vergelijkt de ratingschaal van de drie spelers.