Medische kosten indienen

​​​​​​​​Stuur voor een vlotte terugbetaling via dit formulier je medische kosten op (zie hieronder) in verband met je hospitalisatie (bv. dokterskosten na je ziekenhuisopname), maar ook voor de behandeling van een zware ziekte of in het kader van je ambulante zorgenverzekering, zonder hospitalisatie (bv. tandkosten).

Wat heb je nodig? 

Simpel: je gescande of gefotografeerde documenten, je bankgegevens en eventueel je kaart- of contractnummer.

Tip: Welke documenten mag je meesturen?

 • Gedetailleerde hospitalisatiefacturen (+ eventuele bijlagen).
 • Factuur voor het ambulancevervoer (opgelet, dien deze factuur eerst in bij je ziekenfonds).
 • Kosten van geneesmiddelen (apotheekbriefjes):
  Vraag aan je apotheker een ‘BVAC-attest’ met de naam van de patiënt en de arts, de afleveringsdatum en de gekochte producten met de benaming en de prijs.
 • Kosten voor ambulante zorgen (bv. doktersbezoek):
  Vraag aan je ziekenfonds een overzicht per patiënt met alle verstrekkingen binnen een bepaalde periode.
 • Andere verstrekkingen:
  De facturen en/of ereloonnota’s.​
Opgelet. Een of meerdere velden werden niet correct ingevuld. Gelieve alle gegevens na te kijken voordat u het formulier doorstuurt.

Gegevens patiënt

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Vul de geboortedatum van de patiënt in
Straat
Nummer
Bus
Postcode
Plaats
Verplicht veld
My Healthcare Card nummer of contractnummer (facultatief)

Contactgegevens

E-mailadres
Telefoonnummer
?
Waarom hebben we je telefoonnummer nodig? Op je telefoonnummer houden we je op de hoogte over de terugbetaling.
Sluiten

Bankgegevens

Rekeningnummer
Naam begunstigde

Medische kosten

Gelieve hieronder je kosten te uploaden.

Opmerking : Als je AG Insurance nog niet op de hoogte gebracht hebt van je ziekenhuisopname, voeg dan het ingevulde schademeldingsformulier bij als bijlage :

Indien u meerdere bestanden wil uploaden, die samen de 18MB overschrijden, dient u het formulier meermaals in te vullen.

Voeg de bewijsstukken van de medische kosten toe

Opmerkingen

Wil je nog iets melden? (facultatief) Max. 5.000 karakters. Resterende karakters: 5000

Verwerking van gezondheidsgegevens

Ik stem uitdrukkelijk in met de verwerking van de persoonsgegevens inzake mijn gezondheid door AG Insurance en door mijn gemachtigden in het kader van de beschrijving van het risico en/of de behandeling van het schadegeval, met inbegrip van de opmaak van statistieken.
Ik werd geïnformeerd over mijn recht om op elk ogenblik mijn toestemming met de verwerking van persoonsgegevens inzake mijn gezondheid in te trekken. Ik erken dat AG Insurance in dat geval de contractuele relatie niet kan uitvoeren.

AG Insurance is de verantwoordelijke voor de verwerking van die gegevens en verbindt er zich in dit kader toe de verplichtingen voortvloeiend uit de toepasselijke privacywetgeving na te leven. Meer informatie is terug te vinden in het informatiedocument en in de algemene voorwaarden.
Ik verklaar dat ik de toestemming van de patiënt heb verkregen voor de verwerking van de persoonsgegevens inzake zijn gezondheid door AG Insurance en door zijn gemachtigden in het kader van de beschrijving van het risico en/of de behandeling van het schadegeval, met inbegrip van de opmaak van statistieken. De patiënt werd geïnformeerd over zijn recht om op elk ogenblik zijn toestemming met de verwerking van persoonsgegevens inzake zijn gezondheid in te trekken. Hij erkent dat AG Insurance in dat geval de contractuele relatie niet kan uitvoeren. AG Insurance is de verantwoordelijke voor de verwerking van die gegevens en verbindt er zich in dit kader toe de verplichtingen voortvloeiend uit de toepasselijke privacywetgeving na te leven. Meer informatie is terug te vinden in het informatiedocument.
Naam en voornaam Contactgegevens Uw relatie met de patiënt

Verwerking van persoonsgegevens - meer informatie

Als ik klik op 'Verzenden' geef ik AG Insurance de toelating om mijn gegevens te gebruiken om mij te contacteren met betrekking tot mijn aangifte. Mijn gegevens worden verwerkt overeenkomstig de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en overeenkomstig de Privacyverklaring en het Cookiebeleid van AG Insurance. Ik bevestig dat ik de Privacyverklaring en het Cookiebeleid van AG Insurance heb gelezen.
Verplicht veld
Naam van de patiënt Voornaam van de patiënt Geboortedatum Straatnaam Nummer Bus Postcode Plaats Heb je een My Healthcare Card of een Medi-Assistance kaart? Geef dan het hier het kaartnummer in E-mailadres om je op de hoogte te houden over de terugbetaling +32 490 00 00 00 Rekeningnummer waarop we je mogen terugbetalen Naam van de rekeninghouder Wil je nog iets melden? Door een technisch probleem kan je tijdelijk geen bestanden uploaden. Probeer je later even opnieuw? Contactgegevens Naam en voornaam Uw relatie met de patiënt Familielid Zorgverlener Andere