na
na

De bescherming van mijn gegevens (GDPR)

na
De bescherming van mijn gegevens (GDPR)

Veelgestelde vragen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (de Engelse benaming GDPR wordt vaker gebruikt) is de nieuwe Europese privacywetgeving. Ze treedt in werking op 25 mei 2018 en wil de persoonsgegevens van particulieren in de Europese Unie beter beschermen.

Uw naam, foto, telefoonnummer, code, wachtwoord, contractnummer, e-mailadres, … zijn gegevens die van u zijn. Van u als persoon. Daarom noemen we ze persoonsgegevens.

Als u wil, kunt u uw gegevens inkijken en laten verbeteren. In bepaalde gevallen kunt u ze zelfs laten verwijderen. Soms kunt u zich ook verzetten tegen bepaald gebruik van uw gegevens, weigeren dat ze volledig automatisch verwerkt worden of vragen om ze over te dragen aan u of aan een derde partij. U kunt zich ook altijd verzetten tegen het ontvangen van commerciële informatie over onze producten en diensten.

Wij van AG Insurance vinden uw privacy belangrijk. Heel belangrijk. Als ‘supporter van jouw leven’ gaan we er dan ook uiterst zorgzaam mee om. We verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en wettelijk correcte manier.

We vinden het dan ook normaal dat wij gegevens bijhouden om u snel te kunnen bereiken en om u zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. Maar we gebruiken ze ook om u commerciële informatie over onze producten en diensten te bezorgen die u interesseren. Daarnaast dienen uw gegevens o.a. ook om onze wettelijke verplichtingen na te komen, fraude te voorkomen en om onze interne processen te optimaliseren.

Als wij met uw gegevens aan de slag gaan, dan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking ervan. Enkel personen die uw dossier behandelen, kunnen ze raadplegen en verwerken. Deze personen hebben een strikte geheimhoudingsplicht en gaan er heel bewust mee om. Maar er is meer: we bewaren uw gegevens niet langer dan nodig en zoals wettelijk voorzien.


Klik hier om onze volledige privacyverklaring te lezen.

Stuur ons uw vraag met een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart via e-mail naar: AG_DPO@aginsurance.be
of met de post naar: AG Insurance, Data Protection Officer, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel