Une question administrative ou financière
Une question administrative ou financière

Adreswijziging of beheer van uw betalingen?

Une question administrative ou financière
Adreswijziging of beheer van uw betalingen?

Mijn domiciliëringen

Betalen per domiciliëring? Niets dan voordelen. Uw facturen worden automatisch betaald, u hoeft er niet meer aan te denken. Uw betaling is nooit te laat, u wint tijd én u hebt minder papierwerk.

Veelgestelde vragen

U kunt een domiciliëring activeren op twee manieren:

 • Contacteer uw tussenpersoon (makelaar/bankier). Hij of zij brengt alles in orde voor u en registreert meteen uw domiciliëring.
 • Vul zelf het domiciliëringsformulier via de onderstaande link. Stuur het terug naar ons na het ondertekenen • Contacteer ons rechtstreeks op het nummer 02 664 15 04. Wij bezorgen u het document dat u ons ingevuld terug moet sturen.

Vergeet niet om een kopie van het document voor uw administratie te bewaren.

Opmerking : u kunt niet betalen via domiciliëring in het geval van tak 23-contracten (vb. AG Fund).

U kunt uw domiciliëring op verschillende manieren wijzigen:

Contacteer uw tussenpersoon (makelaar/bankier). Hij of zij brengt in principe alles in orde voor u.

Zo niet, moet u een nieuwe domiciliëring activeren.

U kunt uw domiciliëring op verschillende manieren schrappen.

 • Contacteer uw tussenpersoon (makelaar/bankier), hij of zij brengt alles in orde voor u.
 • Verstuur uw aanvraag tot schrapping van uw domiciliëring (vermeld uw naam, voornaam en contractnummer) via:

Goed om te weten:

 • Deze wijziging wordt niet onmiddellijk doorgevoerd. Dit kan enkele dagen duren. Het is ook mogelijk dat uw volgende betalingsbericht nog steeds wordt aangeboden aan uw bank om automatisch te worden uitgevoerd.
 • Het is mogelijk dat de referentie van deze domiciliëring nog steeds zichtbaar is in uw PC Banking-toepassing, ook al werd ze al geschrapt bij AG Insurance. Helaas kan AG Insurance PC Banking niet aanpassen.

Het duurt enkele dagen om een domiciliëring te verwerken.

Zolang uw domiciliëring niet actief is, ontvangt u een betalingsuitnodiging. U moet uw verzekeringspremies dan blijven betalen via een overschrijving.

Zodra uw domiciliëringsaanvraag is verwerkt, worden uw premies automatisch afgehouden van uw bankrekening.

Neem contact op met uw bank om uw situatie in orde te brengen.

Een domiciliëring kan in bepaalde gevallen worden geweigerd:

 • Het saldo op uw rekening is ontoereikend:

   Hebt u een verzekeringscontract? De domiciliëring wordt dan aan uw bank aangeboden. Als de pogingen om het bedrag af te houden via domiciliëring mislukken, ontvangt u een herinnering om de betaling manueel uit te voeren (via een overschrijving).

   U hebt een Familis-, Modulis-, AG Care-dossier? We bieden de domiciliëring opnieuw aan uw bank aan op de volgende vervaldag.

 • U hebt aan uw bank gevraagd om de domiciliëring te blokkeren: breng uw situatie in orde.
 • Er heeft zich een technisch probleem voorgedaan: zorg ervoor dat het bedrag kan worden afgehouden wanneer we de domiciliëring opnieuw aanbieden. Zo niet, moet u uw premies betalen via een overschrijving.
 • De bankrekening die u hebt opgegeven voor domiciliëring werd afgesloten door uzelf of door uw bank (vb. bij overlijden van de mederekeninghouder): u moet dan een nieuw domiciliëringsmandaat invullen.

Het is niet mogelijk om de datum te kiezen waarop het te betalen bedrag wordt afgehouden door uw bank.

Deze datum staat vermeld in uw domiciliëringsbericht.

U hebt per ongeluk een betaling uitgevoerd voor:

 • Een Familis-, Modulis-, AG Care-dossier: het bedrag dat u te veel betaalde via een overschrijving, wordt afgetrokken van de volgende afrekening.
 • Een ‘uniek’ contract (buiten een Familis-, Modulis-, AG Care-dossier): contacteer uw bank om een terugbetaling te vragen (dit is ook mogelijk via PC banking). U hebt 8 weken vanaf de afhouding van het bedrag via domiciliëring om de terugbetaling aan te vragen.Ik verhuis

Bezorg zeker uw nieuwe contactgegevens aan uw verzekeringsadviseur!

Bereid je verhuis voor aan de hand van deze handige checklist.

Veelgestelde vragen

Hebt u uw verzekering afgesloten bij uw makelaar?

Geef uw nieuw adres meteen door aan uw makelaar.

Hij kan een bijvoegsel opmaken als uw adreswijziging een impact heeft op uw verzekering.


Hebt u uw verzekering afgesloten bij een BNPPF-kantoor?

Ga dan naar een kantoor met uw elektronische identiteitskaart nadat u uw adres hebt laten wijzigen bij uw gemeente of stad.Mijn betalingsberichten

Mijn betalingsberichten elektronisch ontvangen


Mijn betalingsberichten via e-mail

Mijn betalingsberichten via Zoomit

Veelgestelde vragen

We kunnen u helpen zodra we uw betaling hebben ontvangen, ongeveer drie werkdagen na de uitvoering ervan.

Neem vanaf dan contact op met ons op het nummer 02/664 15 04 en zorg ervoor dat u deze informatie bij de hand hebt:

 • Bankrekening van de opdrachtgever
 • Precieze bedrag
 • Datum van de betaling

 • Hebt u een Familis-dossier? Uw verzekeringsmakelaar moet de verzending via e-mail activeren. U kunt dit ook zelf doen als u surft naar https://support.aginsurance.be/fr/onboarding/activate. U kunt de activeringscode gebruiken die u terugvindt op uw laatste afrekening (1 maand geldig).
 • Hebt u één contract? Of een Modulis-dossier? Dan kunt u contact opnemen met de dienst Client Recovery Center om de verzending via e-mail te activeren. U kunt dit ook zelf doen als u surft naar https://support.aginsurance.be/fr/onboarding/activate. U kunt de activeringscode gebruiken die u terugvindt op uw laatste betalingsbericht (1 maand geldig).

Na de activering ontvangt u alle afrekeningen en betalingsberichten via e-mail op het adres dat u hebt doorgegeven.

Neem contact op met de dienst AG op het nummer 02/664 15 04 of stuur een e-mail naar crcnl@aginsurance.be met uw contract- en/of dossiernummer en het rekeningnummer waarvoor u Zoomit wil activeren. Eens uw aanvraag is geregistreerd, ontvangt u via pc banking een uitnodiging bij de volgende vervaldag.


Na de acceptatie ontvangt u alle betalingsberichten via Zoomit.De bescherming van mijn gegevens (GDPR)

Veelgestelde vragen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (de Engelse benaming GDPR wordt vaker gebruikt) is de nieuwe Europese privacywetgeving. Ze treedt in werking op 25 mei 2018 en wil de persoonsgegevens van particulieren in de Europese Unie beter beschermen.

Uw naam, foto, telefoonnummer, code, wachtwoord, contractnummer, e-mailadres, … zijn gegevens die van u zijn. Van u als persoon. Daarom noemen we ze persoonsgegevens.

Als u wil, kunt u uw gegevens inkijken en laten verbeteren. In bepaalde gevallen kunt u ze zelfs laten verwijderen. Soms kunt u zich ook verzetten tegen bepaald gebruik van uw gegevens, weigeren dat ze volledig automatisch verwerkt worden of vragen om ze over te dragen aan u of aan een derde partij. U kunt zich ook altijd verzetten tegen het ontvangen van commerciële informatie over onze producten en diensten.

Wij van AG Insurance vinden uw privacy belangrijk. Heel belangrijk. Als ‘supporter van jouw leven’ gaan we er dan ook uiterst zorgzaam mee om. We verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en wettelijk correcte manier.

We vinden het dan ook normaal dat wij gegevens bijhouden om u snel te kunnen bereiken en om u zo goed mogelijk te kunnen bijstaan. Maar we gebruiken ze ook om u commerciële informatie over onze producten en diensten te bezorgen die u interesseren. Daarnaast dienen uw gegevens o.a. ook om onze wettelijke verplichtingen na te komen, fraude te voorkomen en om onze interne processen te optimaliseren.

Als wij met uw gegevens aan de slag gaan, dan zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking ervan. Enkel personen die uw dossier behandelen, kunnen ze raadplegen en verwerken. Deze personen hebben een strikte geheimhoudingsplicht en gaan er heel bewust mee om. Maar er is meer: we bewaren uw gegevens niet langer dan nodig en zoals wettelijk voorzien.


Klik hier om onze volledige privacyverklaring te lezen.

Stuur ons uw vraag met een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart via e-mail naar: AG_DPO@aginsurance.be
of met de post naar: AG Insurance, Data Protection Officer, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 BrusselContacteer AG Insurance

Vraag over uw betalingsberichten?

Telefonisch (van 8 u. tot 16.30 u.)
+32 2 664 15 04