Terrorisme en aanslagen: welke verzekeringen komen tussen?

Terrorisme en aanslagen: welke verzekeringen komen tussen?

Op 22 maart 2016 werd Brussels getroffen door zware terroristische aanslagen. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen ontvangt AG Insurance terechte vragen over de dekkingen en dienstverlening in dergelijke omstandigheden. Hierna geven we wat verduidelijking

Vzw TRIP

AG Insurance is lid van de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance & Insurance Pool), opgericht door Assuralia (de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen in België) en de verzekeringsmaatschappijen, in uitvoering van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Vzw TRIP verdeelt de kosten van de vergoedingen gelinkt aan daden van terrorisme over de leden-ondernemingen. Dankzij deze vzw kunnen verzekeringsmaatschappijen de gevolgen van daden van terrorisme beter dragen.

Verminderen

Om welke verzekeringen gaat het?

​De wet bepaalt dat sommige verzekeringen schade veroorzaakt door terrorisme verplicht moeten dekken:

  • arbeidsongevallenverzekeringen;
  • verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (enkel burgerlijke aansprakelijkheid, niet omnium);
  • verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn;
  • brandverzekeringen voor eenvoudige risico’s (meer bepaald woningen);
  • ongevallenverzekeringen;
  • verzekeringen ziekte & hospitalisatie;
  • levensverzekeringen.


Alle andere verzekeringen omvatten een dekking van schade veroorzaakt door terrorisme, behalve als dit expliciet is uitgesloten in de algemene voorwaarden van het product.
Ter verduidelijking, terrorisme is niet uitdrukkelijk uitgesloten in de algemene voorwaarden van de producten Burgerlijke aansprakelijkheid. De betekenis is hier echter beperkt in de praktijk. Er moet immers een oorzakelijk verband zijn tussen de aansprakelijkheid van de verzekerde en de daad van terrorisme. Er mag geen sprake zijn van een opzettelijke daad in hoofde van de verzekerde; opzettelijke daad is nooit gedekt (behalve in BA Privéleven voor verzekerden jonger dan 16 jaar).

Verminderen

Hoe staat het met Top Bijstand?

De gevolgen van een daad van terrorisme zijn gedekt in Top Bijstand.

Verminderen

En voor de NoGo-verzekering?

​Annulering, wijziging of onderbreking van een verzekerde reis omwille van terroristische aanslagen, oorlogen, opstanden, oproer en stakingen is altijd uitgesloten in het kader van deze verzekering.
Verzekerden die hun reis willen onderbreken, wijzigen of annuleren omwille van terroristische dreiging (in Parijs bijvoorbeeld), kunnen dus geen beroep doen op hun annuleringsverzekering NoGo. Wij raden hen aan om zich te richten tot hun reisbureau.

Meer informatie? Lees dan de FAQ op de website van TRIP

Verminderen