1 op 5 had de afgelopen 5 jaar een ernstig ongeval in de privésfeer. De ongevallenverzekering privéleven biedt soelaas.
Ontdek de bijbehorende producten

Waarom een ongevallenverzekering privéleven afsluiten?

Vul het hiaat in je persoonlijke bescherming

​1 op de 5 Belgen raakte de afgelopen 5 jaar zwaar gewond bij een ongeval in de privésfeer. 1 op 3 dacht dat de familiale verzekering zou helpen. Klopt niet! Als je in je privé ernstig gewond raakt door een ongeval, biedt alleen een ongevallenverzekering privéleven afdoende bescherming tegen de financiële gevolgen van dat ongeval.​Bij een onderzoek van AG uitgevoerd in 2020 bij duizend Belgen kwamen misverstanden omtrent de verzekering van privé-ongevallen bovendrijven. Een derde van de ondervraagden denkt namelijk dat zijzelf en hun kinderen beschermd zijn via hun familiale verzekering wanneer ze in hun privéleven een ongeval met lichamelijke letsels hebben. Niets is minder waar…

 

Waarom een ongevallenverzekering privéleven nodig is

Er zijn verschillende redenen om een ongevallenverzekering privéleven te nemen.

1.    De familiale verzekering dekt de schade aan anderen, nooit de schade aan je eigen gezinsleden of aan jezelf. Het is een typische aansprakelijkheidsverzekering die je financieel beschermt wanneer je schade aan anderen berokkent. Als een gezinslid of jijzelf een ongeval hebt waarvoor niemand verantwoordelijk is, dan komt je familiale verzekering niet tussen.

 

2.    Het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering verlichten de medische kosten na een privé-ongeval, maar de tussenkomst is vaak onvoldoende, zeker voor de financiële gevolgen van een ernstig ongeval op langere termijn.

 

3.    En die financiële gevolgen kunnen zwaar zijn, vooral als je aan het ongeval een blijvende invaliditeit overhoudt. Misschien loop je langere tijd inkomsten mis omdat je niet meer kan gaan werken. Misschien heb je een traplift nodig om boven te geraken of moet je je bad vervangen door een inloopdouche. Dit soort kosten en de inkomstenderving hebben vaak een onverwacht zware impact op je gezinsbudget.         

 

Wat dekt een ongevallenverzekering privéleven?

3 op de 5 Belgen denkt onvoldoende verzekerd te zijn in geval van een ernstig ongeval in de privésfeer. De ongevallenverzekering privéleven vult de hiaten in je bescherming op. Een goede ongevallenverzekering privéleven beschermt namelijk overal ter wereld en bij activiteiten thuis, in het verkeer (zelfs met de motor), tijdens het uitoefenen van je hobby of je sport en tijdens (buiten)-schoolse activiteiten van de kinderen.

 

Vergoedingen ongevallenverzekering privéleven

Je ongevallenverzekering privéleven vergoedt de medische kosten die je moet maken naar aanleiding van een ongeval in je privésfeer. Dat gaat van de behandelingskosten tot en met de kosten om naar je kind te reizen dat gewond is geraakt in het buitenland.

Ben je door een ongeval in je privéleven tijdelijk arbeidsongeschikt, dan krijg je een forfaitaire dagvergoeding om je inkomensverlies of extra kosten op te vangen.

Een goede ongevallenverzekering privéleven maakt financieel dag en nacht verschil als je door een ongeval blijvend invalide wordt. Ze keert dan namelijk, vanaf het eerste percentage invaliditeit, een kapitaal uit waarmee je je inkomensverlies kan opvangen of noodzakelijke aanpassingen kan laten doen aan je huis. Stel dat je kind invalide wordt door een val van de trap bijvoorbeeld, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor zijn of haar latere beroepscarrière. Ook daar staat een compensatie van je ongevallenverzekering privéleven tegenover.

Bij een overlijden door een ongeval in je privéleven keert de verzekering een forfaitair kapitaal uit aan je naasten.

Heeft een ongeval een impact op je mentale welbevinden of dat van je gezinsleden, dan bieden sommige ongevallenverzekeringen privéleven ook psychologische hulp aan.

 

 

Financiële bescherming na een ongeval

De financiële gevolgen van een ongeval in het privéleven met lichamelijke letsels worden nog vaak onderschat. Vooral als je blijvend invalide wordt heeft dat een zware, blijvende impact. Met een degelijke ongevallenverzekering privéleven bescherm je jou en je gezin bij heel uiteenlopende activiteiten in jullie privéleven.​Verminderen