jacht wild ongelukken drijver
Ontdek de bijbehorende producten

Ben ik goed verzekerd om te gaan jagen?

​Het jachtseizoen voor groot en klein wild is gestart op 1 oktober en eindigt op 31 december. Hoe moet u zich verzekeren? Hoe voorkomt u ongevallen? Jaarlijks gebeuren er immers heel wat jachtongevallen. Opdat de jacht een aangename vrijetijdsbesteding zou blijven, bent u dus maar beter goed verzekerd! Naast het afsluiten van een verzekering is het belangrijk volgende preventietips te volgen.

Welke verzekering?

 • Als jager, jachtopziener, drijver of inrichter van jachtpartijen moet u een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Jacht afsluiten. Deze verplichte verzekering dekt de lichamelijke of stoffelijke schade die u per ongeluk veroorzaakt aan anderen, maar ook de schade veroorzaakt door uw hond of door één van uw genodigden. Daarnaast is schade als gevolg van het ongelukkig hanteren van uw jachtwapen verzekerd.
 • Als wandelaar kunt u een verzekering Rechtsbijstand afsluiten om bij een geschil uw rechten te doen gelden als u het slachtoffer wordt van een jachtongeval.
Verminderen

Enkele tips

Lees onze tips voor jagers en wandelaars in het bos tijdens deze periode van het jaar en vermijd ongevallen

Verminderen

Wist u dat er verschillende types jacht bestaan?

 1. Aanzitjacht/loerjacht: jacht met een geweer beoefend door slechts een enkele jager, zonder drijver of hond.
 2. Jacht voor de voet: jacht waarbij het wild voor zich in de open vlakte alleen of met meerderen wordt opgejaagd, vaak met de hulp van honden.
 3. Sluipjacht/bersjacht of geruisloze benadering: jacht met een geweer die alleen wordt beoefend, zonder drijver of hond.
 4. Drijfjacht: jachtvorm met geweer beoefend door meerdere jagers die het wild opwachten dat wordt opgedreven door enkele drijvers, al dan niet met de hulp van honden.
 5. Jacht met drijfhond: jachtmethode met geweer beoefend door één of meerdere jagers. Ze gaan voor hun bewegingen af op het geblaf van de honden die het wild opjagen, achtervolgen en postvatten op de weg die het opgejaagde dier onvermijdelijk op zal gaan.
 6. Jacht met roofvogel: jachtvorm die het mogelijk maakt om wild te vangen met behulp van een prooivogel.
 7. Jacht met fret: soort jacht waarbij men een fret uitzet in de holen van dieren. De uitgangen ervan worden versperd met netten om het wild te vangen.
         
Verminderen