Formule 24 Privéleven
Financiële bescherming na een privéongeval met medische kosten, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden.
Ontdek deze producten bij:
Uw makelaar
De ongevallenverzekering Formule 24 Privéleven is enkel te onderschrijven door werknemers met regelmatige werkuren. Zelfstandigen en werkzoekenden kunnen niet aansluiten. De verzekering is niet beschikbaar voor personen vanaf 75 jaar.
Ook bij sportactiviteiten

De dekking geldt ook voor sportactiviteiten uitgeoefend in het privéleven.

Wereldwijde dekking

Een wandeling op een bergpad in de Alpen of een fietstocht langs de Bretonse kust? Ook daar bent u verzekerd.

Bescherming op de motorfiets

Dekking aan 50 % van de verzekerde bedragen voor wie een ongeval heeft tijdens het besturen van een motorfiets (> 50 cc) of quad.

 

Waarom is Formule 24 Privéleven iets voor mij?

U struikelt en valt thuis van de trap …
Tijdens het koken verbrandt u zich aan het fornuis of een hete pan …
U voetbalt met uw kinderen in de tuin en komt slecht neer op uw schouder …
Op vakantie krijgt u een lekke band met de fiets en komt ten val …

Het zijn maar enkele kleine en minder kleine voorbeelden met financiële en/of lichamelijke gevolgen voor u of uw gezinsleden. Met de ongevallenverzekering Formule 24 Privéleven bent u hiervoor verzekerd. Formule 24 Privéleven zorgt voor een vergoeding bij:

 • medische kosten;
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
 • permanente invaliditeit;
 • overlijden.

Zo kunt u met een gerust hart genieten van uw vrije tijd met uw gezin, waar u ook bent.

Familiale verzekering: Formule 24 Privéleven Keuze van verzekerde waarborgen en bedragen
Wat heeft deze verzekering mij te bieden?

De waarborgen in ​Formule 24 Privéleven bieden u alle rust om volop te genieten in uw privéleven.

U kunt zelf uw pakket waarborgen samenstellen. Zo zijn u en uw gezinsleden verzekerd bij elk, banaal of ernstig, privéongeval.

U krijgt een vergoeding bij:

medische kosten* (tot uw letsels geheeld zijn) (optionele waarborg):

 • hospitalisatiekosten (incl. esthetische chirurgie),
 • medische behandelingskosten,
 • herstellings- en vervangingskosten van bestaande prothesen en orthopedische toestellen die door het ongeval werden beschadigd en aankoop van nieuwe prothesen en orthopedische toestellen, medisch noodzakelijk als gevolg van het ongeval,
 • kosten voor verplaatsingen om medische redenen (0,17 euro/km, max. 619,73 euro).

tijdelijke arbeidsongeschiktheid (optionele waarborg):

 • vergoeding per dag van arbeidsongeschiktheid.

(blijvende) invaliditeit:

 • vergoeding van een vast bedrag, bepaald in uw contract, evenredig met de vastgestelde graad (%) van blijvende invaliditeit.

overlijden:

 • vergoeding van een vast bedrag, bepaald in uw contract, dat uitgekeerd wordt aan uw nabestaanden wanneer u overlijdt als gevolg van het ongeval.

* Per slachtoffer en per ongeval zal een vrijstelling van 123,95 euro afgehouden worden. De terugbetaling voor eenzelfde ongeval, per persoon, wordt beperkt in functie van het in uw contract opgenomen plafond.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​De dekking Formule 24 Privéleven is geldig voor elk ongeval in uw privéleven, wereldwijd.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Familiale verzekering: Formule 24 Privéleven  
Familiale verzekering: Formule 24 Privéleven Het belangrijkste is dat u goed herstelt. Wij regelen wel al de rest.
Wat doe ik bij een ongeval?

​Stel: u bent aan het ravotten met uw kinderen in de tuin en u glijdt uit op het gras. U voelt meteen dat u medische verzorging nodig heeft, en na een bezoek aan de dokter wordt uw arm in het gips gelegd.

Om uw ongeval correct aan te geven bij de ongevallenverzekering, doet u het volgende:

 1. Ten laatste 10 dagen na het ongeval meldt u de aard en omstandigheden van het ongeval aan onze diensten.Bij overlijden dient de aangifte binnen de 24u na het overlijden ten gevolge van het ongeval te gebeuren.
 2. U krijgt u een medewerker toegewezen die het volledige proces in goede banen zal leiden, van het openen van uw dossier tot de uiteindelijke terugbetaling.
 3. Uw medische getuigschriften in verband met uw eventuele arbeidsongeschiktheid moeten binnen de 10 dagen na de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid naar ons opgestuurd worden. Alle andere door onze medische dienst gevraagde inlichtingen moeten ons binnen de 10 dagen na onze vraag bezorgd worden.

Bij een ongeval is het vooral belangrijk dat u goed herstelt ...

De rest regelen wij voor u ! 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De ongevallen te wijten aan het feit dat de verzekerde zich in een staat van dronkenschap of een hiermee vergelijkbare toestand bevond.
- Als het ongeval het gevolg is van een opzettelijke daad van u of van de begunstigde.
- Sportactiviteiten zoals parachutespringen, zweefvliegen, ULM, deltavliegen, ballonvaart, benji, parapente en wedstrijden van een rijwiel-, winter-, gevechts- of verdedigingssport.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Familiale verzekering: Formule 24 Privéleven  
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.