Ontdek de bijbehorende producten

Hoe een bijtongeval met uw hond vermijden?

Tips om veilig met uw hond om te gaan

​Een hond is voor veel mensen leuk gezelschap. Maar in een relatie met een dier blijft waakzaamheid altijd geboden, zeker als er kinderen in de buurt zijn. Om onaangename verrassingen, zoals bijtongevallen, te voorkomen, respecteert u best een aantal spelregels.

Hondentaal verstaan

Leer uw hond al op jonge leeftijd met mensen en verschillende situaties omgaan.
Maar leer zelf ook de taal van uw hond verstaan.

Zo erkent u:

 • een agressieve hond:
  hoofd, staart en oren staan rechtop, net als de haren op zijn rug. Bek wijd open en een indringende blik.
 • een angstige hond:
  nederige houding met teruggetrokken lichaam, oren en staart. De tanden zijn soms zichtbaar.
  Als een hond bang is, durft hij te bijten zonder de kenmerken van een agressieve hond te vertonen.

Wees steeds op uw hoede als er personen in de buurt van je hond komen die hem niet vertrouwd zijn.

Verminderen

Kinderen en honden

​Bent u zwanger, schenk uw hond dan wat minder aandacht en laat hem gewoon worden aan de nieuwe geuren.

Na de geboorte laat u uw hond het initiatief nemen om contact te zoeken met de baby. Schenk zelf meer aandacht aan de hond als de baby aanwezig is en minder als hij afwezig is. Op die manier legt uw hond de link tussen ‘kind’ en ‘plezier’.

Een hond blijft naast alles gewoon een dier met zijn eigen instincten en gedragingen. Daarbij hoort soms ook geweld en agressie. Een kind kan door gebaren onverwachte en gevaarlijke reacties bij de hond uitlokken. Daarom nog een goede raad: laat uw kind nooit zonder toezicht alleen met een hond, hoe klein die ook is.

Leer ook uw kinderen wat kan en niet kan als de hond in de buurt is.

 • Laat uw kind de hond respecteren en hem rustig aaien. Verbied het om de hond aan de oren te trekken of op de hond te gaan zitten.
 • Vertel uw kind om een hond met rust te laten als hij eet, rust, aan de ketting ligt, met de pups speelt, in zijn mand ligt, geblesseerd is of zich in het nauw gedreven voelt.
 • Laat uw kind de hond eerst bij naam noemen alvorens hem te strelen. Komt de hond niet, zoek dan geen contact.
 • Vraag de toestemming van de eigenaar als u of uw kind een onbekende hond wil strelen.
 • Houd uw kind op een veilige afstand als een hond gromt of zijn tanden toont.
 • Zorg ervoor dat uw kind oogcontact met een onbekende hond vermijdt.
 • Laat uw kind geen speelgoed van de hond vasthouden.
 • Laat uw kind een volwassene waarschuwen als twee honden aan het vechten zijn.
 • Zeg tegen uw kind dat hij moet stilstaan met de armen naast het lichaam en de blik naar boven wanneer een hond komt aangelopen.
Verminderen

Verminderen