Ontdek de bijbehorende producten

Wat als mijn poetsvrouw zich verwondt op haar werk?

​U bent verantwoordelijk voor de personen die u tewerk stelt in uw huis of uw tuin. De wet verplicht u om voor hen een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven, ook als ze niet aangegeven zijn. De dekking wordt doorgaans een verzekering Huispersoneel genoemd.

De medische kosten van huispersoneel

Als u iemand in dienst neemt tegen betaling, zoals een poetsvrouw of een tuinman, dan bent u wettelijk verplicht om een verzekering Huispersoneel  te onderschrijven. Zo’n verzekering dekt de ongevallen op de werkplek, maar ook de ongevallen onderweg van en naar de werkplek. Bij AG Insurance dekt deze verzekering Huispersoneel alle personen die voor u werken, ook al is het occasioneel.

Als uw poetsvrouw werkt met dienstencheques, dan hoeft u geen verzekering te onderschrijven. Haar werkgever heeft voor haar immers al een arbeidsongevallenverzekering afgesloten.

Mensen die u helpen met huishoudelijke taken maar daarvoor niet vergoed worden, worden niet beschouwd als huispersoneel. Ze zijn dan ook niet verzekerd voor ongelukken, tenzij ze zelf een ongevallenverzekering  hebben.

Verminderen

Materiële schade

Uw poetsvrouw is verantwoordelijk voor de schade die ze in uw huis veroorzaakt. Ze moet ze melden aan haar aansprakelijkheidsverzekeraar.

Als uw poetsvrouw geen persoonlijke verzekering heeft, dekt uw eigen verzekering BA Privéleven  de aansprakelijkheid van uw poetsvrouw als ze tijdens haar werk bij u schade veroorzaakt aan derden (zowel materiële als lichamelijke schade). Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand struikelt over de emmer die ze op het voetpad liet staan terwijl ze de ramen lapte. Ook als u zelf of een van uw familieleden zich verwondt door uw poetsvrouw – uw kind verbrandt zich bijvoorbeeld aan het strijkijzer – dan zal Top Familiale  van AG Insurance uw medische kosten vergoeden.

Veroorzaakt uw poetshulp schade aan uw meubels, dan moet zij of haar eigen BA verzekeraar de schade vergoeden. Ofwel rechtstreeks aan u, ofwel aan uw brandverzekeraar  als die ondertussen tussengekomen is voor een gedekte gebeurtenis (bv. glasbreuk).

Bron: www.assuralia.be

Verminderen