verzekering voor mijn kind in het buitenland
Ontdek de bijbehorende producten

Hoe goed is mijn kind verzekerd tijdens een werkvakantie in het buitenland?

​Een werkvakantie of een verblijf als au pair in het buitenland is een leerrijke ervaring voor uw zoon of dochter. Als ouder geeft u hem of haar vast heel wat goede raad mee. Maar minstens even belangrijk: zorg ervoor dat uw kind goed verzekerd is.

Uw zoon of dochter heeft minstens een bijstandsverzekering en een  familiale verzekering nodig. Huurt hij in het buitenland een studio of flat, dan komt een woningverzekering van pas om zijn huuraansprakelijkheid te dekken.

Verminderen

Bijstandsverzekering

Een goede bijstandsverzekering garandeert minstens:

 

 • een tussenkomst voor medische kosten,
 • een tussenkomst voor hospitalisatiekosten,

TIP: check de vrijstellingen en de voorschotten die gevraagd worden!

 • medische bijstand ter plaatse en medische repatriëring indien nodig,
 • snelle toegang tot financiële middelen,
 • een tolk die tijdens een ziekenhuisverblijf de taalbarrière kan wegwerken.

 

In zijn Top Bijstand en Gezinsbijstand verzekert AG Insurance bovendien:

 

 • transport- en verblijfkosten als u uw kind achterna reist omdat het in het ziekenhuis ligt,
 • de repatriëring van uw kind als dit nodig blijkt na een medisch incident aangewezen is.
 • een uitgebreide terugbetaling van medische kosten, tot 50 000 euro,
 • bijstand bij diefstal, verlies of beschadiging van bagage.

 

Wat moet u zeker checken:

 

 • geldt de verzekering in het land waar uw kind naartoe reist?
 • geldt de verzekering voor de volledige periode van zijn/haar buitenlandse verblijf?
 • garandeert de verzekering van de organisatie waarmee uw kind in het buitenland verblijft, minstens de basisdekkingen?
 • welke services biedt uw ziekenfonds voor een langdurig verblijf in het buitenland?
Verminderen

Familiale verzekering

Als uw kind iemand schade berokkent, zal hij of zij die moeten vergoeden, ook in het buitenland. In zo'n geval komt een familiale verzekering van pas. Ze geldt meestal overal ter wereld, zoals Top Familiale van AG Insurance. Woont uw kind nog bij u in of is het ten uwen laste, dan volstaat uw eigen familiale verzekering, zo niet moet hij of zij er zelf een onderschrijven.

 

Let wel op: als uw kind schade veroorzaakt aan zijn huurstudio of -flat, dan komt de familiale verzekering niet tussen. Er is dan immers sprake van een overeenkomst en de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit, is niet gedekt in een familiale verzekering.De eigenaar zal dus bij u aankloppen voor de schadevergoeding.

 

Lijdt uw kind zelf schade door de fout van een derde? Dan is het belangrijk dat u juridisch goed bijgestaan wordt, wat vooral in Angelsaksische landen een dure zaak kan worden. Een goede rechtsbijstandsverzekering is dus aan te raden. Door Pack Familiale+ te onderschrijven, verdubbelt u bepaalde tussenkomstgrenzen van de rechtsbijstandverzekering, bijvoorbeeld voor de vergoeding van expertises en erelonen van advocaten.

Verminderen

Woningverzekering

Huurt uw kind in het buitenland een studio of een kamer, check dan zeker of een woningverzekering verplicht is. In België is dat niet het geval (maar wel sterk aan te raden), maar in Frankrijk bijvoorbeeld wel.

Verminderen