Ontdek de bijbehorende producten

Moet ik een medische vragenlijst invullen als ik een schuldsaldoverzekering onderschrijf?

​U moet inderdaad een medische vragenlijst invullen als u een schuldsaldoverzekering wil. Bij AG Insurance kan dat in veel gevallen elektronisch.

Voor hij een schuldsaldoverzekering toekent, wil een verzekeraar zicht krijgen op de medische voorgeschiedenis en de huidige gezondheidstoestand van de persoon die hij verzekert. Zo peilt hij naar het risico dat hij loopt als hij die persoon verzekert. Opgelet: de verzekerde is niet altijd dezelfde persoon als de verzekeringnemer. Dat is diegene die de polis onderschrijft. Dankzij een goede evaluatie van het risico betaalt iedereen een juiste prijs.

De verzekeraar schat het risico in via een medische vragenlijst. U hebt er alle belang bij om ze naar waarheid in te vullen en geen informatie te verzwijgen .
Verminderen

Elektronische vragenlijst

Bij AG Insurance kunt u de medische vragenlijst in veel gevallen elektronisch invullen. Zo weet u onmiddellijk of de verzekeraar u een schuldsaldoverzekering toekent.

De elektronische medische vragenlijst is niet verplicht. In sommige gevallen – meer bepaald bij gezondheidsproblemen – is het bovendien beter dat AG Insurance een grondiger blik op uw dossier werpt. Soms vraagt de verzekeraar een bijkomend medisch onderzoek om uw risico zo goed mogelijk in de schatten en een juiste premie te bepalen.
Verminderen