medische acceptatie
Ontdek de bijbehorende producten

Schuldsaldoverzekering en medische acceptatie: wat u moet weten

Medische acceptatie: de verschillende stappen

Wanneer u een schuldsaldoverzekering afsluit, moet u informatie geven over uw gezondheid en levensstijl. De reden is eenvoudig: als verzekeraar moet AG uw algemene gezondheidstoestand beoordelen om het te verzekeren risico in te schatten. Deze stap, de medische acceptatie, is essentieel bij het afsluiten van een overlijdensverzekering.  ​
​De medische acceptatieprocedure kan uit twee stappen bestaan:

  • Een medische vragenlijst (verplichte stap), in te vullen door de verzekerde. In de meeste gevallen wordt de klant meteen aanvaard.
  • Aanvullende medische onderzoeken (afhankelijk van de klant, van geval tot geval). Op basis van deze onderzoeken kunnen we het dossier vervolledigen van bepaalde klanten voor wie aanvullende informatie vereist is. ​

Medische vragenlijst: een essentiële stap

De verzekerde moet de medische vragenlijst eerlijk invullen. Maak u geen zorgen: in veel gevallen worden klanten meteen geaccepteerd, zonder extra premie en zonder verder medisch onderzoek.

Het is natuurlijk van essentieel belang om de vragen eerlijk te beantwoorden en alle noodzakelijke informatie over de gezondheid en de levensstijl van de verzekerde te vermelden. 

Welke vragen moet ik beantwoorden? 

Om u zo goed mogelijk te verzekeren, moet AG uw algemene gezondheid en de risico's van uw levensstijl kunnen inschatten. Daarom bevat de vragenlijst gezondheidsvragen (BMI, operaties, specifieke ziekten) maar ook vragen over uw beroepsactiviteit en uw hobby's (risicovol beroep, extreme sporten, ...). Al deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en AG gebruikt ze uitsluitend om het te verzekeren risico in te schatten.

 Moet ik een medisch onderzoek ondergaan? 

Naargelang het te verzekeren bedrag en de leeftijd van de verzekerde kan AG een bijkomend medisch onderzoek vragen, meer bepaald als de informatie uit de medische vragenlijst niet volstaat om het te dekken risico correct in te schatten. In de meeste gevallen is er geen aanvullend medisch onderzoek nodig.

Onze adviserende arts keurt uw dossier goed. Als er twijfels zijn bij uw gezondheidstoestand, kan hij/zij u aanvullende medische informatie vragen.

Al deze medische kosten zijn voor onze rekening.

Medische centra om procedures te vergemakkelijken

U kan het medisch onderzoek laten uitvoeren door de arts van uw keuze. Maar om de procedure te vergemakkelijken, werkt AG samen met medische centra in heel België. Klanten kunnen in deze centra terecht om hun onderzoeken op één tijdstip en op één plaats af te leggen. Het medisch centrum neemt rechtstreeks contact op met de klant om een tijdstip af te spreken dat hem/haar past. Het dossierbeheer verloopt ook vlotter via een centrum, zowel voor de klant als voor AG. Dit garandeert een efficiëntere opvolging en een snellere verwerking.  

Hebben de medische gegevens een invloed op de premie?

​​De medische gegevens kunnen in sommige gevallen een invloed hebben op de premie. Zo kunnen mensen met een ernstige of chronische ziekte in sommige gevallen hulp en tussenkomsten krijgen bij de betaling van hun schuldsaldoverzekering. ​
Op basis van uw medische gegevens en het advies van onze adviserende arts nemen wij een beslissing over uw verzekeringscontract. 

Er zijn drie mogelijkheden:​

  • Verzekering aan het normale tarief.
  • Verzekering tegen een bijpremie (tariefsupplement).
  • Weigering van de verzekering (in uitzonderlijke gevallen)​.​


​​