Is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal fiscaal aftrekbaar?
Ontdek de bijbehorende producten

Is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal fiscaal aftrekbaar?

​Als een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal aan bepaalde voorwaarden voldoet, is ze fiscaal aftrekbaar.

U kunt een overlijdensverzekering op uw belastingbrief aangeven. In het kader van het langetermijnsparen recupereert u, tot een bedrag van 2 260 euro (inkomstenjaar 2017), 30 % van de premie als:

  • Belastingplichtige = verzekeringsnemer = verzekerde,
  • het een levensverzekering is die u vóór uw 65e onderschrijft,
  • en waarin u uw echtgeno(o)t(e), of de wettelijk samenwonende partner of een familielid tot in de tweede graad als begunstigde aanduidt (indien niet gelinkt aan een hypothecair krediet).

Let op: in sommige gevallen wordt het uitgekeerde kapitaal van deze levensverzekeringen belast.

Verminderen