herfinanciert uw woonkrediet of hypothecaire lening
Ontdek de bijbehorende producten

Welke gevolgen heeft een herfinanciering voor mijn schuldsaldoverzekering?

​U herfinanciert uw woonkrediet of hypothecaire lening. Dit heeft een impact op uw schuldsaldoverzekering.

U kunt uw woonkrediet herfinancieren om:

 • een lagere rentevoet te genieten,
 • kapitaal weder op te nemen,
 • extra kapitaal terug te betalen,

Als u uw krediet herfinanciert, dan moet uw schuldsaldoverzekering aangepast worden.

 • Terug te betalen kapitaal stijgt
  De premie voor uw schuldsaldoverzekering stijgt.
  Hebt u destijds gekozen voor een eenmalige premie, dan zult u een bijpremie moeten betalen.
 • Terug te betalen kapitaal daalt
  De premie voor uw schuldsaldoverzekering daalt.
  Hebt u destijds gekozen voor een eenmalige premie, dan krijgt u een deel van de premie teruggestort.

Opgelet: op het moment van uw herfinanciering bent u ouder dan toen u de schuldsaldoverzekering afsloot. De kans bestaat dat u opnieuw een medische vragenlijst moet invullen of een medisch onderzoek moet ondergaan. Dit is het geval als het verzekerde kapitaal of de looptijd van de dekking boven een bepaald plafond uitstijgt.

Had u een schuldsaldoverzekering bij uw vroegere bank en herfinanciert u uw lening bij een andere bank, dan wordt uw oorspronkelijke schuldsaldoverzekering stopgezet. U kunt een nieuwe verzekering onderschrijven. Het hangt af van de verzekeraar of u daarvoor een medische vragenlijst moet invullen of een medisch onderzoek dient te ondergaan. Bij AG Insurance vindt een nieuwe medische acceptatie plaats.

Voor meer informatie over de Schuldsaldoverzekering, klikt u best even door naar de productpagina.

Verminderen