levensverzekering, overlijdensverzekering, partner, echtgenote
Ontdek de bijbehorende producten

Denk met Valentijn aan de bescherming van uw partner !

Met Valentijn geven mensen doorgaans een geschenkje aan hun geliefde. Zou het geen waardevol geschenk zijn dat hij of zij goed beschermd is als u iets zou overkomen? Hierna vindt u enkele oplossingen die hem of haar optimaal beschermen en ervoor zorgen dat hij of zij niets tekort komt mocht u er niet meer zijn. 

Valentijn wordt traditioneel beschouwd als het feest van de verliefden. Voor velen onder ons is het de gelegenheid om zijn of haar geliefde eraan te herinneren hoeveel we van hen houden. Op die dag bewijzen we dan ook onze liefde voor elkaar, wisselen we lieve woordjes of kleine geschenkjes uit.

En als u dit jaar uw partner eens financieel in de bloemetjes zet?

Vandaag wonen heel wat koppels feitelijk samen en dan is het erfrecht niet van toepassing als de partner komt te sterven. Anders gezegd, de wet voorziet niet of nauwelijks in een bescherming van de overblijvende partner. In dat geval is het dus nog belangrijker dat u alles tijdig regelt om te vermijden dat uw partner met lege handen achterblijft als u zou overlijden.

Voor gehuwde koppels en wettelijk samenwonenden is het erfrecht van toepassing, maar niet op dezelfde manier. Bij overlijden van de echtgeno(o)t(e), geniet de overlevende echtgenoot in de meeste gevallen het vruchtgebruik van alle (roerende en onroerende) goederen terwijl de wettelijk samenwonende meestal enkel het vruchtgebruik van de gezinswoning geniet. Om hem of haar meer te geven dan wat de wet voorziet, moet u zelf de nodige maatregelen nemen. 

Of u nu gehuwd bent of samenwoont (wettelijk of feitelijk), hierna vindt u enkele mogelijke oplossingen. Het gaat om algemene principes, die afhangen van uw individuele situatie, meer bepaald van het huwelijksstelsel waarvoor u gekozen hebt:

Verminderen

 1. Huwelijkscontract

  Gehuwde koppels kunnen gebruik maken van een huwelijkscontract om hun vermogen te verdelen zoals zij dit willen bij het overlijden van één van de echtgenoten. Als er een huwelijkscontract is, dan is het dit contract dat een deel van de successie zal bepalen. Het huwelijkscontract gaat voor op het erfrecht.

 2. Testament

  ​Met een testament kunt u een erfenis nalaten aan uw feitelijk samenwonende partner.
  Als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont, kunt u uw partner meer nalaten dan wat het erfrecht onder bepaalde voorwaarden voorziet.
  Het testament is dus een persoonlijk document dat u dan ook niet kunt opstellen en ondertekenen voor beide partners . Elk stelt zijn eigen testament op (dit kan de weerspiegeling zijn van het testament van de partner, om dezelfde voordelen te genieten), ofwel onderhands, ofwel bij de notaris.

 3. Schenking

  U kunt ook een schenking doen aan uw echtgenoot of partner. De onroerende schenking moet gebeuren voor een notaris en er zijn schenkingsrechten verschuldigd. In geval van een roerende schenking (cash maar ook voorwerpen zoals een auto of een waardevol juweel bijvoorbeeld), kiest u zelf of u dit wil laten registreren of niet. Als u beslist om uw roerende schenking te laten registreren, zijn schenkingsrechten verschuldigd. Deze verschillen van gewest tot gewest:

  ​waals gewest​brussels hoofdstedelijk gewest​vlaams gewest
  ​Directe lijn, gehuwden, wettelijk samenwonenden​3,3 %​3 %​3 % (ook voor de feitelijk samenwonenden onder bepaalde voorwaarden)
  ​Andere​7,7 %​7 %​7 %


   
  Als u uw schenking niet laat registreren, hoeft u geen schenkingsrechten te betalen. Maar als u overlijdt binnen de drie jaar die volgen op de schenking, of als u niet kunt bewijzen dat de schenking al langer dan drie jaar geleden gebeurde, moet uw begiftigde successierechten betalen op het geschonken bedrag.
  Successierechten verschillen naargelang u gehuwd bent, wettelijk of feitelijk samenwoont. Voor meer info over dit onderwerp kunt u deze specifieke pagina raadplegen.

 4. Overlijdensverzekering

  Overlijdensverzekeringen zijn in zekere zin een bewijs van uw liefde. Ze beschermen uw naasten tegen de financiële gevolgen van uw overlijden. U biedt op die manier aan uw partner (en dus onrechtstreeks aan uw gezamenlijke kinderen) een bijkomende bescherming. Als u zou overlijden, kan uw partner met het kapitaal van uw overlijdensverzekering zijn/haar levensstandaard behouden of bijvoorbeeld de begrafeniskosten of eventuele successierechten betalen.

Verminderen

Er bestaan heel wat oplossingen om uw wederhelft te beschermen. Afhankelijk van uw persoonlijke behoeften kunt u kiezen voor de ene of de andere oplossing. Vraag hierover inlichtingen. Het is tenslotte toch meer dan normaal dat u diegenen die u graag ziet wilt beschermen.

Verminderen

Meer info over onze verzekering?

Voor meer info over de overlijdensverzekering en de omvang van de waarborgen of over de uitsluitingen (bijvoorbeeld een overlijden door een oorlogsfeit), kunt u onze pagina lezen die specifiek gewijd is aan de Tijdelijke Overlijdensverzekering met vast kapitaal. Deze tak 21-verzekering omvat ook een aantal risico’s. We raden u aan om deze zeker te lezen.

Verminderen