Pack Familiale+
Dekking van vakantieverblijven, feestzalen en verhuurde, gehuurde of geleende voorwerpen.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Pack Familiale+ is voorbehouden voor klanten die een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven Top Familiale van AG Insurance onderschreven hebben. Afgeronde geïndexeerde bedragen (consumptieprijsindex december 2015: 237,02)
Uw gehuurd vakantieverblijf verzekerd

Vakantiehuizen, appartementen, caravans… De schade veroorzaakt aan uw gehuurde vakantieverblijf is verzekerd!

Feestzalen eveneens verzekerd

De schade veroorzaakt aan de zalen gehuurd voor familiefeesten zijn verzekerd.

Huur of leen in alle rust

U leent of huurt voorwerpen? Uw verzekering Pack Familiale+ vergoedt de materiële schade waarvoor u aansprakelijk bent.

Tussenkomstplafonds verdubbeld in rechtsbijstand privéleven

Tot 180.000 euro voor de verdediging van uw rechten en tot 60.000 euro voor de opsporing van een verdwenen kind.

 

Waarom is Pack Familiale+ voor mij interessant?

Als aanvulling bij uw verzekering BA Privéleven Top Familiale breidt Pack Familiale+ uw bescherming verder uit. Pack Familiale+ dekt onder meer de schade veroorzaakt aan :

 • vakantieverblijven die u huurt;
 • de lokalen gehuurd voor familiefeesten;
 • de voorwerpen die u huurt of leent;
 • derden door een voorwerp dat u verhuurt.

Bovendien:

 • annuleert uw Pack Familiale+ de vrijstelling als het totale bedrag van de schade meer bedraagt dan het bedrag van de vrijstelling voorzien in uw contract; 
 • verdubbelt uw Pack Familiale+ de tussenkomstplafonds van uw waarborg rechtsbijstand privéleven.
Verzekering Pack Familiale Plus Absolute gemoedsrust
Wat dekt Pack Familiale+?
 • Een schadevergoeding zonder vrijstelling
  Dankzij Pack Familiale+ moet u zelf de kosten van de vrijstelling niet meer dragen, zodra de schade hoger is dan het bedrag van de vrijstelling van 245 euro*.
 • Een bescherming voor al uw gehuurde vakantieverblijven of zalen voor familiefeesten
  Pack Familiale+ dekt de schade veroorzaakt aan gehuurde vakantieverblijven en aan zalen gehuurd voor familiefeesten. In België én in het buitenland!
 • Een dekking voor voorwerpen die u leent, huurt of verhuurt
  Pack Familiale+ komt eveneens tussen voor de schade die u veroorzaakt aan de voorwerpen die u leent of huurt (werktuigen, fietsen, campingmateriaal, de grasmaaier van uw buur, ...) of schade aan derden door voorwerpen die u verhuurt (het tuinhuis van uw buurman gaat in vlammen op omwille van uw defectueuse grasmaaier die u hem hebt verhuurd).

De kleine ‘extra’s die het verschil maken?
De verzekering Pack Familiale+ verdubbelt de tussenkomstplafonds van uw waarborg rechtsbijstand (als u deze afgesloten hebt natuurlijk). Op die manier bent u verzekerd tot 180.000 euro voor uw verdedigingskosten voor een rechtbank en tot 60.000 euro voor de opsporingskosten van een verdwenen kind.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De waarborgen van uw Pack zijn wereldwijd geldig!

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve als één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Verzekering Pack Familiale Plus  
Verzekering Pack Familiale Plus  
Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Telefoneer eerst naar uw verzekeringsadviseur. Hij zal u in contact brengen met een specialist die instaat:

 • voor de administratieve formaliteiten;
 • voor het aanduiden van een expert (of een advocaat indien uw aansprakelijkheid wordt betwist);
 • voor het maken van een afspraak, indien nodig.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De schade aan de motorvoertuigen die onderworpen zijn aan de BA Autoverzekering, behalve indien hun maximale snelheid minder dan 15 km/u. bedraagt.
- De schade veroorzaakt door het opzettelijke feit van een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen die beschikbaar zijn door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Verzekering Pack Familiale Plus  
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Simulatie van uw Familiale verzekering
Bereken uw prijs en ontdek onze unieke waarborgen