Ontdek de bijbehorende producten

Wat dekt een schoolverzekering?

Sluit zelf bijkomende polissen af

​Kinderen vallen, duwen andere kinderen omver, botsen tegen elkaar … Een gebroken arm, verstuikte pols of een afgebroken tand zijn voorbeelden van vaak voorkomende letsels bij schoolgaande kinderen. Kunt u terugvallen op de schoolverzekering als uw kind een ongeval heeft op school?

Wie betaalt de rekening?

Als uw kind geblesseerd raakt op school, dan volgt er vaak een dokters- of ziekenhuisbezoek. U betaalt in eerste instantie die rekening, maar krijgt u die kosten ook vergoed? En wat in het scenario waarbij er iemand aansprakelijk is: bijvoorbeeld als uw kind door een ander kind van de trap geduwd werd?
Verminderen

Schoolverzekering

Scholen onderschrijven een verzekering die meestal twee waarborgen biedt:

 • Een ongevallendekking: deze vergoedt de lichamelijke schade (medische kosten, maar ook een vergoeding in geval van blijvende invaliditeit of overlijden).
 • Een aansprakelijkheidsdekking: deze vergoedt de schade die derden oplopen door de aansprakelijkheid van de school, leraars, leerlingen en soms zelfs het oudercomité.

De ongevallendekking komt tussen bij elk ongeval met medische letsels, ongeacht of iemand aansprakelijk is. De aansprakelijkheidsdekking vergoedt ook schade die leerlingen aan elkaar toebrengen, op voorwaarde dat er sprake is van een ‘fout’.

Verminderen

Voordelen en nadelen

Concreet zullen de gevolgen van de meeste ongevallen op school dus vergoed worden. Goed om weten is wel dat in de schoolverzekering bepaalde maximumbedragen verzekerd zijn. Liggen de werkelijke kosten hoger dan die bedragen, dan zal de schoolverzekering niet volstaan.
Verminderen

Sluit zelf extra verzekeringen af

Als ouder doet u er dan ook goed aan om zelf een aantal extra verzekeringen te onderschrijven, zodat u te allen tijde goed verzekerd bent:

 • De verzekering BA gezin (ook ‘familiale polis’ genoemd): als uw kind schade veroorzaakt aan een ander kind of een derde en u wordt een ‘gebrek in de opvoeding verweten’, dan zal de aansprakelijkheidsdekking van de schoolverzekering niet tussenkomen (of slechts gedeeltelijk bij gedeelde aansprakelijkheid). In dat geval hebt u een BA-Gezinsverzekering nodig.
 • Een Rechtsbijstand Privé-leven: voor het geval uw kind slachtoffer is en een derde aansprakelijk. Uw rechtsbijstandsverzekeraar helpt u om de kosten bij de aansprakelijke derde te verhalen, in der minne of via een gerechtelijke procedure.
 • Een polis Ongevallen: nuttig wanneer de verzekerde bedragen in de schoolverzekering niet volstaan of als uw kind een ongeval heeft buiten de school.
 • Een goede hospitalisatieverzekering: als de schoolverzekering niet tussenkomt, kan u alsnog via uw hospitalisatieverzekering de medische kosten recupereren. Bovendien betaalt een hospitalisatieverzekering ook kamer- en ereloonsupplementen terug, wat bij de schoolverzekering zelden het geval is. Tot slot kan u dankzij een derdebetalerssysteem de ziekenhuisfactuur rechtstreeks door uw verzekeraar aan het ziekenhuis laten betalen, zonder dat u iets hoeft voor te schieten. 

Verminderen

Handige tips bij een schoolongeval van uw kind

 • ​Geef het ongeval zo snel mogelijk aan bij de schoolverzekering.
 • Vraag een kopie van de aangifte.
 • Doe ook aangifte bij uw rechtsbijstandsverzekeraar als iemand mogelijk aansprakelijk is.
 • Vraag aan de arts een attest van eerste medische vaststellingen en bezorg dit aan de verzekeraar.
 • Betaal de facturen en bezorg ze aan het ziekenfonds.
 • Bezorg de bewijsstukken van de kosten en de kwitanties van het ziekenfonds aan de verzekeraar.

Verminderen