vader, moeder, overlijdensakte, notaris
Ontdek de bijbehorende producten

Wat moet u doen na het overlijden van iemand die u dierbaar is?

Uw vader of moeder is overleden. Naast het verwerken van de emotionele shock moet u ook administratief een en ander in orde brengen. Hoe geeft u het overlijden aan? En hoe zit het precies met de aangifte van het vermogen van de overleden persoon?

Als uw vader of moeder – of iemand anders die u zeer nauw aan het hart ligt – overlijdt, moet u dit onmiddellijk laten vaststellen door de behandelende arts. Dit is een wettelijke verplichting. Deze arts zal een bewijs van overlijden afleveren. Als het overlijden in een ziekenhuis plaatsvond, gebeurt dit door de artsen van het ziekenhuis.

Neem zo snel mogelijk contact op met een begrafenisondernemer. Hij zal zich bezighouden met de administratieve formaliteiten op het gemeente- of stadhuis. En hij zal natuurlijk ook de uitvaartplechtigheid verzorgen. Volledig volgens uw wensen.
Verwittig zo snel mogelijk de financiële instelling(en) waar de overledene klant was. Zij zullen ervoor zorgen dat de tegoeden van de overledene geblokkeerd worden, zodat zij in een latere fase op een correcte manier kunnen worden verdeeld onder de rechthebbende erfgenamen. Deze financiële instelling zorgt ook voor de liquidatie van de verzekeringen die de overledene via hen zou hebben afgesloten.

Als de overledene klant was bij een makelaar, zal deze contact opnemen met de betrokken verzekeringsmaatschappij en hen het overlijdensattest bezorgen. De verzekeringsmaatschappij kijkt dan na of er een levensverzekering bestond en of de overledene verzekerde was in een verzekeringscontract. Zij zorgen ook voor de liquidatie van deze contracten.
Woonde de overledene in een huurwoning, dan doet u er goed aan om de eigenaar te verwittigen.
Neem sowieso ook contact op met de watermaatschappij, de elektriciteitsmaatschappij, de internetprovider, het ziekenfonds, de instelling die het pensioen uitbetaalde, …
Binnen de vier maanden na het overlijden, wanneer dit in België heeft plaatsgevonden, moet u een aangifte van de nalatenschap van de overledene doen. Als u dat wenst, kunt u daarvoor een notaris in de arm nemen. Hij kijkt na of er een testament bestaat. Hij zorgt voor het deblokkeren van de bankrekeningen van de overledene en verdeelt de nalatenschap onder de erfgenamen.
Verminderen