vader, moeder, overlijdensakte, notaris
Ontdek de bijbehorende producten

Wat moet u doen na het overlijden van iemand die u dierbaar is?

Onze tips voor een vlotte administratieve afhandeling

Een geliefde verliezen is altijd zware klap. Naast de emotionele schok zijn er een aantal administratieve zaken die moeten afgehandeld worden. Ontdek welke administratieve stappen u moet ondernemen na het overlijden van een dierbare en welke instellingen u op de hoogte moet brengen. ​​​

Wat doet u meteen na het overlijden van een dierbare? 

 1. ​​Breng de huisarts op de hoogte
  Laat het overlijden vaststellen door de huisarts. Dit is een wettelijke verplichting. De dokter bezorgt u een overlijdensattest. Als het overlijden in een ziekenhuis plaatsvindt, gebeurt dit door een arts van het ziekenhuis.
 2. Neem contact op met een begrafenisondernemer
  Hij organiseert de uitvaart, rekening houdend met uw wensen en zorgt voor de administratieve formaliteiten bij de gemeente of stad.
 3. Bel de bank van de overledene
  Neem zo snel mogelijk contact op met de financiële instellingen waar de overledene klant was. Zij ondernemen de nodige stappen om zijn vermogen te blokkeren, zodat het nadien correct onder de begunstigde erfgenamen kan worden verdeeld. Deze financiële instellingen betalen ook de mogelijke verzekeringen van de overledene uit.

  Als de overledene hiervoor een beroep deed op een tussenpersoon, neemt die laatste contact op met de betrokken verzekeraar en bezorgt de overlijdensakte. De verzekeraar gaat na of de betrokkene een levensverzekering had en betaalt de contracten uit waarbij deze persoon de verzekerde was.​

Wat na de uitvaart? 

 1. Informeer de huisbaas en de energieleveranciers

  Als de overledene een woning huurde, is het aan te raden om de huisbaas van de situatie op de hoogte te brengen.
  Neem ook contact op met de watermaatschappij, de elektriciteits- en internetleverancier, het ziekenfonds, de instelling die het pensioen van de overledene uitbetaalde enz.

 2. Laat u begeleiden door een notaris voor de aangifte van nalatenschap

  Binnen de vier maanden na het overlijden, wanneer dit in België heeft plaatsgevonden, moet u een aangifte van de nalatenschap van de overledene doen.

  Als u dat wil, kan u hiervoor een beroep doen op een notaris. Hij gaat na of er een testament is opgesteld. Hij zorgt voor de deblokkering van de bankrekeningen van de overledene en de verdeling van de nalatenschap onder de verschillende erfgenamen.​

​​