Wees in orde met uw huispersoneel
Ontdek de bijbehorende producten

Wat moet ik doen om in orde te zijn met mijn huispersoneel?

Sinds 1 oktober 2014 is de regelgeving met betrekking tot de sociale zekerheid voor huispersoneel veranderd.

Wat is er in 2014 veranderd?

De definitie van 'occasionele arbeid', waarmee bepaald kan worden welke arbeiders al dan niet onderworpen zijn aan de RSZ, houdt niet meer alleen rekening met het aantal gepresteerde uren, maar ook met het type geleverde prestatie.

Poetsvrouwen en tuiniers zijn altijd aan de RSZ onderworpen. Huishoudelijke manuele prestaties van huispersoneel worden nooit meer als occasionele arbeid beschouwd.

Verminderen

Doet u een beroep op dit soort personeel?

Dan moet u zich bij de RSZ inschrijven en bepaalde administratieve formaliteiten vervullen, zoals sociale bijdragen betalen. Meer informatie vindt u op www.socialsecurity.be en www.socialsecurity.be/onderneming. U kan ook het contactcenter van de Sociale Zekerheid bellen iedere werkdag tussen 7 en 20 uur op het nummer 02 511 51 51.

Verminderen

Bestaat de vrijstelling van RSZ dan niet meer?

Alleen personeel dat occasioneel intellectuele of niet-manuele arbeid verricht (bijvoorbeeld occasionele babysit) moet niet worden ingeschreven.
Met “occasioneel” wordt maximum 8 uur per week (bij één of meerdere werkgevers) bedoeld. Zodra het werk beroepsmatig of regelmatig wordt uitgevoerd, dient het te worden aangegeven.
Verminderen

De arbeidsongevallenverzekering blijft verplicht.

De regelgeving heeft niets aan de verzekeringsplicht veranderd. Al uw tewerkgesteld personeel dient u tegen arbeidsongevallen te verzekeren, zowel het onderworpen als het niet onderworpen huispersoneel. Dat kan met de verzekering Huispersoneel.
Verminderen

Moet u uw contract laten aanpassen?

Neen. De verzekering Huispersoneel van AG Insurance dekt alle huispersoneel, onderworpen of niet, occasioneel of regelmatig. Uw RSZ-nummer of KBO-nummer dat u bij inschrijving van uw onderworpen personeel hebt gekregen, dient u ons door te geven.
Verminderen