studenten groep
Ontdek de bijbehorende producten

Goed verzekerd op Erasmus

Lees onze tips voor Erasmus-studenten

​Uw studerende zoon of dochter trekt voor enkele maanden met Erasmus naar het buitenland. Zorg ervoor dat uw student goed verzekerd is: denk aan het kot, zijn of haar gezondheid en aansprakelijkheid.

Brandverzekering voor het studentenkot

​Doorgaans is een studentenkot mee verzekerd in de brandverzekering van de ouders, zowel in België als in het buitenland. Dit geldt ook voor de inboedel die tijdelijk mee verhuist. Opgelet, het moet hier wel gaan om de brandverzekering van de hoofdverblijfplaats van de ouders, niet van een vakantiehuis. Om zeker te zijn dat uw brandverzekering ook een studentenkot dekt, leest u best de algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract na.

​Als u een brandverzekering Top Woning onderschreven hebt bij AG Insurance, dan dekt deze verzekering (ter wereld):

  • schade die veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis en waarvoor uw kind als huurder aansprakelijk is, bv. waterschade;
  • schade aan de inboedel van uw student;
  • diefstal tot 14.515€ (Abex 858) als u het Pack Diefstal+ onderschreven hebt

Verminderen

Familiale verzekering

​Uw familiale verzekering dekt ook de aansprakelijkheid van uw kind als het in het buitenland studeert. Hij of zij moet dus zelf geen familiale verzekering afsluiten. Belangrijk is wel dat uw kind, als het in België is, nog steeds bij u inwoont.
Voor alle zekerheid checkt u best uw verzekeringscontract. In sommige verzekeringen zijn er beperkingen inzake duur of plaats van het verblijf in het buitenland. Met Top Familiale van AG Insurance is uw studerende zoon of dochter alvast wereldwijd verzekerd.
Verminderen

Ziekte en ongevallen

Ga na in hoeverre de (hoge)school/universiteit van uw zoon of dochter een ongevallenverzekering onderschreven heeft. Als die er niet is, of als de verzekerde bedragen beperkt zijn, dan sluit u beter zelf een extra ongevallenverzekering af. Als uw kind buiten Europa gaat studeren, doet u dat best sowieso.

Uw kind moet steeds vooraf het ziekenfonds verwittigen dat het in het buitenland gaat studeren. Dat ziekenfonds bezorgt dan een Europese ziekteverzekeringskaart. Die garandeert de terugbetaling van de medische kosten bij een ziekenfonds in het gastland (als het gaat om een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte). Deze kaart is maar drie maanden geldig. Het ziekenfonds verlengt deze termijn op vertoon van een Erasmus-bewijs.
Verminderen

​​​​​​​