Schuldsaldoverzekering
Ontdek de bijbehorende producten

Schuldsaldoverzekering onderschrijven

Deze criteria spelen een rol

​Om de premie van een schuldsaldoverzekering te bepalen, houdt de verzekeraar rekening met een aantal criteria. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt zelf welke criteria ze hanteert.

​In principe moet iedereen een schuldsaldoverzekering kunnen onderschrijven. Mensen die voor de verzekeraar een kleiner risico vormen, betalen een lagere premie.

​De verzekeraar toetst het risico op vroegtijdig overlijden af aan de hand van een aantal criteria: leeftijd, BMI (body mass index), woonplaats, beroep, lidmaatschap van een sportclub, gezondheidstoestand …  Elke verzekeraar bepaalt zelf met welke criteria hij rekening houdt.
AG Insurance schat het risico in op basis van uw leeftijd, rookgewoontes en gezondheidstoestand. U dient hiervoor een medische vragenlijst in te vullen. Dat kan in veel gevallen elektronisch, waardoor u snel een idee hebt van de premie die u moet betalen.

Voor meer informatie over de Schuldsaldoverzekering, klikt u best even door naar de productpagina.

Verminderen