Ontdek de bijbehorende producten

Ben ik verzekerd tijdens mijn vrijwilligerswerk?

De meeste verenigingen zijn verplicht om hun vrijwilligers te verzekeren voor schade die ze tijdens hun vrijwilligerswerk aan anderen berokkenen. Ga na of dat zo is en of de dekking voldoende uitgebreid is. Bekijk ook hoe het zit als u zelf een ongeluk hebt tijdens uw vrijwilligerswerk.

Verzekering vereniging

De Wet op het Vrijwilligerswerk verplicht de meeste verenigingen om een BA-verzekering te onderschrijven voor hun vrijwilligers. Ze dekt de schade die u tijdens uw vrijwilligerswerk veroorzaakt aan een medewerker, een andere vrijwilliger, een deelnemer of een derde.

Zo’n verzekering is niet verplicht voor verenigingen:

  • zonder personeel.
  • die niet verbonden zijn aan een organisatie met rechtspersoonlijkheid.
  • die niet verbonden zijn aan een feitelijke vereniging die minstens één persoon tewerk stelt.
Verminderen

Eigen BA Familiale

Heeft uw vereniging geen verzekering voor zijn vrijwilligers, dan doet u er goed aan om zelf een BA Familiale te onderschrijven.

Maar ook als de vereniging wel een verzekering heeft, is het soms aangewezen om op uw eigen BA Familiale te kunnen terugvallen. Als de verzekering van uw vereniging:

  • een te beperkte dekking biedt.
  • niet tussenkomt bij een zware fout of een herhaaldelijke lichte fout.
Verminderen

Ongevallenverzekering

Uw vereniging kan ook een ongevallendekking onderschrijven voor zijn vrijwilligers. U bent dan verzekerd voor de lichamelijke schade die u oploopt tijdens uw vrijwilligerswerk en tijdens uw verplaatsingen voor de vereniging.

Heeft uw vereniging geen ongevallendekking, dan kunt u zelf de Formule 24 Privéleven van AG Insurance onderschrijven.

Verminderen