Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Vrij in uw ziekenhuiskeuze?

Advies van de verzekeraar

Als u naar het ziekenhuis moet, kunt u vrij kiezen welk hospitaal dat wordt in functie van de specialisatie en de ligging. De hospitalisatieverzekeraars beperken echter hun vergoedingen in een beperkt aantal duurdere ziekenhuizen. Informeer u hier zeker over.

De meeste ziekenhuizen in ons land hanteren gemiddelde tarieven. De prijzen van enkele, doorgaans Brusselse, ziekenhuizen torenen echter hoog boven dat gemiddelde uit. Deze ziekenhuizen rekenen aanzienlijke ereloonsupplementen aan voor een eenpersoonskamer. Om elke verzekerde een faire premie te kunnen voorstellen, beperken de hospitalisatieverzekeraars hun tussenkomst in deze duurdere ziekenhuizen.
Verminderen

AG Insurance-beleid voor duurdere ziekenhuizen

Met AG Care Hospitalisatie geniet u:

 • in alle Vlaamse en in de meeste Waalse ziekenhuizen een onbeperkte waarborg, ook als u voor een eenpersoonskamer kiest.

 • in een aantal duurdere ziekenhuizen:
  • een onbeperkte waarborg als u:
   - een twee- of meerpersoonskamer kiest.
   - om medische redenen in een eenpersoonskamer moet verblijven.
  • 50 % van de waarborg als u om persoonlijke redenen voor een privékamer kiest.

 • in alle kamertypes een onbeperkte waarborg als u bijkomend kiest voor:
  • de universitaire optie: hiermee vermijdt u uw persoonlijke aandeel van 50 % voor de supplementen op eenpersoonskamers in universitaire Brusselse ziekenhuizen: Bordet Instituut, Erasmus Ziekenhuis en UZ St.-Luc.
  • de optie SL: hiermee vermijdt u in alle Belgische - doorgaans Brusselse - ziekenhuizen het persoonlijke aandeel van 50 % voor de eenpersoonskamersupplementen.
Verminderen