burn-out
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Burn-out?

Beperk de financiële gevolgen

Een burn-out is dé beroepsziekte van de eeuw. Als u de eerste symptomen herkent, kunt u misschien tijdig ingrijpen. Maar wat als u arbeidsongeschikt wordt door een burn-out? Een verzekering Gewaarborgd inkomen en uw hospitalisatiepolis beschermen u financieel.

Wat is een burn-out?

​Bij een burn-out bent u lichamelijk en geestelijk compleet uitgeput door een combinatie van:

 • een te hoge werklast,
 • chronische stress op het werk en in het privéleven,
 • onrealistische professionele doelen,
 • een onaangename werksfeer.
Verminderen

Hoe kunt u een burn-out voorkomen?

​Als u de oorzaken op tijd herkent, kunt u maatregelen nemen en mogelijk een burn-out voorkomen.

 • Wijs uw leidinggevende erop dat u voortdurend onder stress staat. Hij is er zich misschien niet van bewust.
 • Kunt u niet bij uw leidinggevende terecht, spreek dan de preventieadviseur of een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf aan,
 • Denk zelf ook na over manieren om de stress te verminderen, zowel op het werk als in uw privéleven.
Verminderen

Welke verzekeringen beschermen u bij een burn-out

Bij een burn-out bent u een hele tijd arbeidsongeschikt en dat heeft gevolgen voor uw inkomen. De verplichte arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever komt niet tussen, aangezien een burn-out geen ongeval, maar een ziekte is. Ook het Fonds voor Beroepsziekten compenseert u niet.

De eerste maand van uw arbeidsongeschiktheid betaalt uw werkgever uw loon nog volledig door. Maar vanaf de tweede tot de twaalfde maand krijgt u een ziekte- en invaliditeitsuitkering die nog slechts 60 % van uw loon bedraagt. Na een jaar valt u terug op 65 %, 55 % of 40 % van uw loon, afhankelijk van uw gezinslast.

Verminderen

De ziekte- en invaliditeitsuitkering bij een burn-out is dus eerder bescheiden

Zeker als de burn-out uitmondt in een depressie en er een opname in het ziekenhuis of een psychiatrisch centrum nodig is. Deze verzekeringen vormen een extra vangnet, zodat uw inkomen tijdens uw arbeidsongeschiktheid min of meer op peil blijft:

 • Als uw werkgever de verzekering Gewaarborgd Inkomen afgesloten heeft, beperkt deze uw inkomenverlies. Als u zelfstandige bent, kunt u best ook zo'n verzekering afsluiten. Let op, de dekking is beperkt tot max 2 jaar.
 • Uw verzekering  AG Care Hospitalisatie vergoedt bij een depressie de medische kosten van een opname (of opnames) in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum, tot maximum twee jaar.
  • De optie 'Medi Assistance' geeft u – naast een heel aantal andere extra diensten – ook heel het jaar door recht op psychologische bijstand via de telefoon. U kunt de psychologen dag en nacht bellen en met hen praten over uw situatie. Als het nodig is, verwijzen zij u door naar gespecialiseerde hulpverlening en zelfhulpgroepen. Lees ook het overzicht van welke diensten u kunt aanvragen en hoe u dit kan doen.


 

Verminderen