Premie hospitalisatieverzekering
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Hoe wordt de premie voor mijn individuele hospitalisatieverzekering berekend?

​De premie voor uw individuele hospitalisatieverzekering wordt berekend wanneer u de verzekering afsluit. Uw instapleeftijd en de gekozen waarborgen bepalen het tarief. Er zijn ook enkele mogelijkheden om uw premie te verminderen. Tot slot heeft ook het type premie een invloed op de evolutie van uw tarief.

Bepalende factoren bij de berekening van de premie voor uw individuele hospitalisatieverzekering

​Uw instapleeftijd

Dit is uw leeftijd op het moment van de ondertekening van het contract. Algemeen geldt: hoe jonger u onderschrijft, hoe voordeliger uw premie.

Er zijn 2 premietypes:

 • Constante premie (van toepassing op een AG Care Hospitalisatie-verzekering)
  De premie is gebaseerd op uw leeftijd bij onderschrijven van de verzekering en blijft in principe ongewijzigd over de hele looptijd van het contract. Premies en vrijstellingen kunnen op de jaarlijkse vervaldag wel geïndexeerd worden op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen of van de medische index als de evolutie van de medische index deze van de consumptieprijsindex overschrijdt. Vanaf 01/09/2017 past AG Insurance de leeftijdsgebonden medische index toe. Het indexatiepercentage zal dus verschillend zijn in functie van uw leeftijdsklasse.
  Het indexatiemechanisme, zoals bepaald in de wet-Verwilghen, wordt beschreven in uw algemene voorwaarden.
  Naast de indexatie kan de premie enkel aangepast worden in uitzonderlijke gevallen voorzien in de wet.

  De berekening van uw instapleeftijd gebeurt als volgt: als u de offerte binnen de 6 maanden na uw laatste verjaardag vraagt, is uw instapleeftijd de leeftijd die u op dat moment hebt. Gebeurt de aanvraag erna, dan is de instapleeftijd de leeftijd die u zal hebben na uw volgende verjaardag.

 • Premie die evolueert met de leeftijd (risicopremie)
  De meeste ziekenfondsen of mutualiteiten passen een risicopremie toe. In dat geval wordt de premie aangepast telkens de verzekerde een nieuwe leeftijdscategorie bereikt. Bovendien kunnen ook risicopremies, net zoals de constante premies, jaarlijks geïndexeerd worden. Een risicopremie lijkt voordelig als u jong bent, maar kan financiële verrassingen inhouden als u in een nieuwe leeftijdscategorie terechtkomt. Let vooral op de evolutie van uw premie na uw 50ste, want op dat moment wordt het veranderen van verzekeraar een stuk duurder.
Verminderen

Uw gekozen waarborgen

Wanneer u kiest voor bepaalde optionele waarborgen (bijv. Delta, Universitaire optie of optie SL) heeft dit ook een gevolg voor uw premie. Hoe uitgebreider uw waarborgen, hoe hoger uw premie.

Verminderen

​Uw gezondheidstoestand bij uw aansluiting

Als u een hospitalisatieverzekering wenst af te sluiten, wordt u meestal gevraagd een medische vragenlijst in te vullen. Op basis van deze vragenlijst kan de verzekeraar of het ziekenfonds bepaalde aandoeningen uitsluiten van de dekking en/of een bijkomende premie vragen.

Verminderen

Hoe kan u de premie voor uw AG Care Hospitalisatie-verzekering beperken?

​Toevoegen van een jaarlijkse vrijstelling

Wanneer u voor een vrijstelling kiest, daalt uw premie. Voor een verzekering AG Care Hospitalisatie kan dit bijv. een korting van 10% of 20% opleveren. Voor meer info kan u contact opnemen met agcare.broker@aginsurance.be​.

Verminderen

​Betaal jaarlijks of via domiciliëring

Als u jaarlijks of via een SEPA-mandaat/Europese domiciliëring betaalt, vermijdt u 4% fractioneringskosten t.o.v. maandelijks te betalen premies.

Verminderen

​De grootte van uw gezin

Sommige privéverzekeraars geven een kinderkorting op hun premies. AG Insurance geeft u een korting van 5 % op de totale gezinspremie bij 1 aangesloten kind. Vanaf 2 kinderen ontvangt u een korting van 7,5 % op de totale gezinspremie.

 

 

 • Tip: Kijk niet enkel naar de prijs. Vergelijk ook de waarborgen om de verzekering te kiezen die het best aansluit bij uw behoeften.


Verminderen