Snelle terugbetaling van uw ziekenhuisfactuur.
Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Terugbetaling van uw ziekenhuisfactuur

5 tips voor een snelle regeling

​Aan een ziekenhuisopname hangt een aanzienlijk kostenplaatje. Met enkele tips kunt u de afhandeling van uw ziekenhuisfactuur vereenvoudigen.

 1. Bereid uw ziekenhuisopname goed voor: meld uw hospitalisatie vooraf aan uw hospitalisatieverzekeraar.

 2. Lees aandachtig de opnameverklaring. ​Ze geeft u een idee van de verschillende kosten en geeft aan wat de verplichte ziekteverzekering terugbetaalt en wat niet.
   
 3. Houd er rekening mee dat bepaalde kosten ​(de zogenoemde diverse kosten) niet altijd volledig vergoed worden. Lange telefoongesprekken naar het buitenland zijn een typisch voorbeeld.

 4. Controleer uw ziekenhuisfactuur grondig. ​Vraag eventueel advies van uw ziekenfonds of hospitalisatieverzekeraar. Normaal gezien bevat uw ziekenhuisrekening volgende rubrieken:

  • verblijfskosten,
  • ereloonsupplementen,
  • apotheek-, farmaceutische en parafarmaceutische kosten, kosten voor implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen,
  • medische en paramedische honoraria,
  • andere leveringen: bijv. gips, …
  • diverse kosten: bijv. telefoon, tv, koelkast, …
  • dringend ziekenvervoer.

 5. Geniet de voordelen van een derdebetalerssysteem (automatisch bij de meest uitgebreide hospitalisatieverzekeringen). Via dit systeem regelt de verzekeraar de factuur rechtstreeks met het ziekenhuis. U hoeft het bedrag dus niet eerst voor te schieten.

Meer weten over de terugbetaling van uw hospitalisatie door AG Insurance?

Verminderen