Ontdek de bijbehorende producten
Een ziekenhuisopname melden?

Welke impact heeft kanker op uw verzekeringen?

Een overzicht

​Een kankerdiagnose heeft weinig impact op uw bestaande verzekeringen. Als u nieuwe verzekeringen wilt onderschrijven, houdt de verzekeraar meestal wel rekening met uw medische voorgeschiedenis.

Invloed van kanker op uw bestaande verzekeringen

  • Had u al een overlijdens-, hospitalisatie-, schuldsaldo- of gewaarborgd-inkomenverzekering afgesloten voor u kanker kreeg, dan verandert er voor deze bestaande verzekeringen niets als u kanker krijgt. Tenzij u destijds de medische vragenlijst niet naar waarheid ingevuld hebt. Dat kan een impact hebben op de vergoedingen die uw verzekeraar betaalt.
     
  • Autoverzekering: sommige kankers en kankerbehandelingen kunnen (tijdelijk) een invloed hebben op uw rijvaardigheid. U kunt die laten evalueren door het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA). Dit centrum kan u een rijvaardigheidsattest geven, dat bij een ongeval discussie vermijdt. Het CARA adviseert u ook over eventuele aanpassingen aan uw auto.
Verminderen

Nieuwe verzekeringen tijdens of na kanker

  • Verzekering overlijden, gewaarborgd inkomen, schuldsaldo en hospitalisatie
    Om te beslissen of en aan welke voorwaarden u in aanmerking komt voor deze verzekeringen schat de verzekeraar eerst het risico in. Hij peilt naar uw gezondheid en uw medische voorgeschiedenis. Dit gebeurt aan de hand van een medische vragenlijst.

  • Reisbijstand- en annulatieverzekering
    Bekijk goed of de verzekeraar voorafbestaande ziektes al dan niet meeverzekert. Check ook of u verzekerd bent als u uw reis moet annuleren omdat u hervalt.
Verminderen