Worden de letsels van bestuurders verzekerd?
Ontdek de bijbehorende producten

Worden de letsels van bestuurders verzekerd?

AG Insurance biedt de oplossing

​Als autobestuurder bent u, bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde, als enige niet door uw verplichte BA Autoverzekering gedekt voor uw lichamelijke schade. Uw passagiers zijn dat wel, want het Belgisch recht ziet hen als zwakke weggebruikers. BA Max zet dit recht en vergoedt de beste bestuurders altijd voor hun kwetsuren. Zelfs bij een ongeval in fout. Gratis en automatisch.

Als u als bestuurder een ongeval veroorzaakt, dan vergoedt een gewone BA-autoverzekering uw lichamelijke schade niet.
 
AG Insurance heeft een unieke oplossing voor zijn beste bestuurders: de dekking BA Max. Behoort u tot onze beste bestuurders, dan krijgt u gratis en automatisch :
  • een uitgebreide dekking voor uw lichamelijke schade (tot 250 000 euro) als bestuurder, ook als u in fout bent. Vermeldt de polis u als voornaamste bestuurder, dan geldt deze dekking in uw eigen verzekerde auto, maar ook in elke andere auto die u bestuurt.
  • dekking voor de letsels van iedere toegelaten bestuurder van uw verzekerde auto.
    dekking in België en in het buitenland, wereldwijd.
 
Deze dekking wordt u aangeboden als u bonus-malusgraad -2 bereikt hebt en is levenslang verworven.
 
U kunt de BA Max nog uitbreiden tot BA Max XL. Deze omvat:
  • een uitgebreide dekking voor de letsels van uw passagiers in het buitenland. Wereldwijd.
  • Bestuurt uw partner een geleende of gehuurde auto in het buitenland, dan is de dekking BA Max ook op hem of haar van toepassing.
 
Indien u de bonus-malusgraad -2 nog niet bereikt hebt, kan u steeds de bestuurdersverzekering Top Bestuurder onderschrijven. Deze verzekering vergoedt de lichamelijke letsels van iedere toegelaten bestuurder van uw wagen én dit tot 1 250 000 euro.
Verminderen