Ontdek de bijbehorende producten

Wie is verzekerd in de BA-autoverzekering?

​In België is de BA-autoverzekering wettelijk verplicht. Deze verzekering vergoedt de schade die u bij een verkeersongeval veroorzaakt aan derden. Dat kan de tegenpartij zijn, maar ook uw passagiers. Lees hier welke schade gedekt is.

Schade van de tegenpartij

Uw BA-autoverzekering vergoedt de schade aan derden. Als u of een andere bestuurder van uw auto een ongeval veroorzaakt, dan zal uw BA-autoverzekeraar de schade van de tegenpartij vergoeden.
Verminderen

Schade van uw passagiers

Bent u als bestuurder betrokken bij een verkeersongeval in België en lijden uw passagiers schade, dan zal uw BA-autoverzekeraar zowel de lichamelijke als de kledijschade van uw passagiers vergoeden.
Verminderen

Schade van de bestuurder

​De lichamelijke schade van de bestuurder van uw auto – in veel gevallen uzelf – wordt niet vergoed door uw BA-autoverzekering. Als u bij AG Insurance de bonus-malusschaal -2 bereikt hebt, krijgt u echter automatisch en gratis de dekking BA Max , bovenop uw BA-autoverzekering. BA Max vergoedt de lichamelijke letsels (kosten voor medische zorgen, revalidatiekosten, esthetische schade, …) van iedere  bestuurder van uw wagen en uzelf als bestuurder van eender welke personenwagen.
 

U kunt de dekking BA Max nog verder uitbreiden tot BA Max XL, waarbij uw passagiers beschermd zijn bij een ongeval in het buitenland. Dat is aangewezen, omdat:

  • in het buitenland vaak geen uitgebreide bescherming voor passagiers bestaat zoals in België.
  • de plafonds voor de vergoeding in andere landen doorgaans lager liggen dan in België.
  • een ongeval in het buitenland een tijdje kan aanslepen omdat er onderhandeld moet worden met buitenlandse verzekeraars of hun vertegenwoordigers. Met BA Max XL worden uw passagiers snel vergoed, zonder dat u moet wachten op de vaststelling van de aansprakelijkheden. 
Verminderen