BOB+
Brand-, auto- en familiale verzekering bij AG Insurance? Geniet exclusief en gratis een uitgebreide waarborg BOB+.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
De waarborg BOB+ is een aansprakelijkheidsverzekering die gratis wordt toegekend aan klanten die minstens 3 contracten lopen hebben bij AG Insurance, waaronder zeker BA Auto en/of BA Familiale. Alle informatie vind je in de algemene voorwaarden van BOB+.
Je bent BOB

Wanneer je als BOB een verkeersongeval in fout hebt, ben je verzekerd voor de materiële schade aan de auto die je bestuurt.

Je doet beroep op een BOB

Als jouw BOB een verkeerongeval in fout veroorzaakt, wordt de schade aan je auto vergoed.

Alcoholintoxicatie én verwonding

Bescherming niet alleen wanneer BOB het stuur overneemt van iemand die te veel gedronken heeft, maar ook wanneer hij inspringt voor iemand die gewond is geraakt die dag.

Materiële schade tot 25.000 euro

Schade aan de auto waarmee BOB rijdt, wordt vergoed tot 25.000 euro.

 


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

​De waarborg BOB+ beschermt je als je BOB bent of een BOB nodig hebt. Deze waarborg geldt niet alleen wanneer er te veel alcohol in het spel is om veilig te kunnen rijden; maar biedt ook bescherming wanneer de bestuurder niet kan rijden omdat hij die dag gewond is geraakt. Bij een werkongeval bijvoorbeeld, tijdens het sporten of in het verkeer.

 
Wat dekt de waarborg BOB+?
 • Je bent BOB
  Wanneer je het stuur overneemt van een vriend die te veel gedronken heeft of gewond is geraakt, en zijn auto niet verzekerd is tegen materiële schade, dan vergoedt de waarborg BOB+ tot 25.000 euro materiële schade bij een verkeerongeval in fout (500 euro vrijstelling). Om dit deel van de waarborg te kunnen genieten, moet je een BA Familiale verzekering hebben bij AG Insurance.
   
 • Je doet een beroep op een BOB
  Wanneer je een BOB inschakelt omdat je te veel gedronken hebt of die dag gewond bent geraakt en je auto niet verzekerd is tegen materiële schade, dan vergoedt de waarborg BOB+ tot 25.000 materiële schade bij een verkeerongeval in fout (500 euro vrijstelling). Om dit deel van de waarborg te kunnen genieten, moet je een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto hebben bij AG Insurance.

   
  Lees meer over BOB en zijn verzekering.
Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Alleen wanneer de wagen waarmee BOB rijdt niet gedekt is voor materiële schade, kan de BOB+ dekking tussenkomen.

​Wanneer?

Je bent verzekerd wanneer je tegelijk:

 • BOB bent voor iemand die te veel gedronken heeft of die dag gewond is geraakt;
 • een verkeersongeval in fout veroorzaakt (met gedeelde of volledige aansprakelijkheid);
 • als particulier minstens 3 polissen hebt bij AG Insurance waaronder zeker de BA Familiale.

Je bent ook verzekerd wanneer je tegelijk:

 • een BOB inschakelt omdat je te veel gedronken hebt of die dag gewond bent geraakt;
 • jouw BOB een verkeerongeval in fout veroorzaakt (met gedeelde of volledige aansprakelijkheid);
 • als particulier minstens 3 polissen hebt bij AG Insurance waaronder zeker de BA Autoverzekering. 

Waar?
In België en tot 30 km over de landsgrenzen.

Op weg naar huis, ziekenhuis of dokter.

 
 
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Bel onmiddellijk naar je verzekeringsadviseur. Hij brengt je in contact met een specialist die:

 • een expert aanduidt om de schade op te meten, of een advocaat als je aansprakelijkheid wordt betwist;
 • onmiddellijk een afspraak maakt, indien nodig.

Als je auto getakeld werd, dan vergoeden wij de takelkosten.

Ter info:

Dit gebeurt er bij een verkeerongeval in fout:

 • ofwel is je wagen verzekerd tegen materiële schade (bv. in de omnium) en wordt hij via deze verzekering vergoed.
 • ofwel is de wagen niet verzekerd tegen materiële schade maar je geniet van een waarborg BOB+ en dan:
  • bezorg je ons een medisch attest (als je gewond bent) en een proces-verbaal van de politie of een aangifteformulier dat door beide partijen ondertekend is.
  • Jouw BA Familiale verzekering bij AG Insurance komt tussen wanneer je BOB bent.
  • Jouw BA Auto verzekering bij AG Insurance komt tussen wanneer je een beroep doet op een BOB.  

​De vergoeding voor materiële schade bedraagt maximaal 25.000 euro (vrijstelling van 500 euro).​

Wat zijn de belangrijkste punten die niet verzekerd zijn?

Waarborg BOB+ verleent geen dekking:

 • Als je BOB bent maar op het moment van het verkeersongeval geen BA Familiale hebt.
 • Als je een BOB inschakelt maar op het moment van het verkeersongeval geen BA Auto hebt.
 • Als de beschadigde wagen waarmee BOB rijdt een verzekering heeft voor materiële schade (bv. een omnium).
 • Voor andere dan materiële schade aan de wagen waarmee BOB rijdt.
 • Als BOB op het moment van het verkeersongeval niet mocht rijden omdat hij geen geldig rijbewijs had of zelf meer had gedronken dan wettelijk is toegestaan.
 • Als het verkeersongeval gebeurt op een plek die niet op de terugweg ligt naar het huis of de verblijfplaats van de persoon die niet in staat is om te rijden. Wanneer deze persoon niet kan rijden omwille van een verwonding, zijn ongevallen op weg naar het ziekenhuis of een dokter wel gedekt.  

Als de verwonding die het rijden onmogelijk maakt meer dan 24 uur voor het verkeersongeval werd opgelopen.

 
 
 

​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.