Volledige omnium nodig voor schade door natuurgeweld?
Ontdek de bijbehorende producten

Heb ik een volledige omnium nodig om verzekerd te zijn tegen schade door natuurgeweld?

​U kunt zich ook zonder volledige omnium beschermen tegen natuurgeweld. De nieuwe waarborg OmniNatuur&Glass in de autoverzekering verzekert u immers voor de stoffelijke schade veroorzaakt door natuurgeweld en dit voor een minimale premie.

Uw wagen is al een paar jaar oud en de premie voor een volledige omnium wordt misschien te duur? U kunt dan overschakelen naar een kleine omnium (ook Multirisk genoemd bij AG Insurance). Enkele jaren later vindt u misschien ook deze premie te veel. De waarde van uw wagen is immers verder verminderd.

Maar hagel, storm en overstromingen komen de laatste jaren steeds meer en meer voor en veroorzaken veel schade. U herinnert zich nog wel de hevige hagelstormen van 2014 met hagelbollen ter grootte van een pingpongbal, waarbij duizenden voertuigen beschadigd raakten.

Daarom heeft AG Insurance een beperkte mini-omnium ontwikkeld, die enkel de gevolgen van natuurgeweld verzekert. U moet daarvoor dus geen volledige of miniomnium meer afsluiten.
 
OmniNatuur&Glass verzekert uw schade die veroorzaakt is door ‘natuurgeweld’. Daarmee bedoelen we:

  • hagel
  • bliksem
  • orkaan en storm met windsnelheden van minstens 80 km per uur
  • overstroming en vloedgolf, buiten de oevers treden van waterlopen
  • neerstorten van rotsen en vallen van stenen of ijsblokken
  • sneeuwdruk en lawines
  • grondverschuiving of -verzakking
  • aardbeving
  • vulkaanuitbarsting


Deze verzekering dekt ook glasbreuk, zelfs als de schade geen gevolg is van natuurgeweld.

Opgelet: wenst u verzekerd te zijn voor alle stoffelijke schade aan uw voertuig, dan blijft de volledige omniumverzekering Top Omnium of Top Occasium de enige oplossing.

Verminderen