Pack Occasium+
De aanvulling bij de omnium voor uw tweedehandswagen. Met 12 maanden zonder waardeverlies en dekking van uw winterbanden.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Pack Occasium+ is voorbehouden aan de beste bestuurders die een omniumverzekering Top Occasium van AG Insurance hebben afgesloten.
Een vervangwagen

U krijgt een vervangwagen als uw auto bij de technische controle afgekeurd is (rode kaart).

Winterbanden verzekerd

Uw winterbanden, gemonteerd of niet, zijn verzekerd tot 1 000 euro bij totaal verlies of diefstal van de wagen.

Vervoerde voorwerpen en toebehoren eveneens verzekerd

In geval van een gedekt schadegeval of bij diefstal van uw wagen, ontvangt u tot 2 000 euro extra vergoeding voor beschadigde of gestolen toebehoren en vervoerde voorwerpen.

 

Waarom is Pack Occasium+ voor mij interessant?

Pack Occasium+ is de ideale aanvulling op uw Top Occasium van AG Insurance voor een volledige bescherming van uw tweedehandswagen. U geniet extra waarborguitbreidingen zoals:

 • 12 maanden zonder afschrijving;
 • een dekking van uw winterbanden;
 • een bijkomende vergoeding indien uw vervoerde voorwerpen of toebehoren beschadigd raken bij een gedekt schadegeval.
Wat dekt Pack Occasium+ ?
6 specifieke waarborgen voor uw tweedehandswagen
Wat dekt Pack Occasium+ ?
Pack Occasium+, dat zijn 6 specifieke waarborgen voor een optimale bescherming van uw tweedehandswagen.
 • Uw voertuig verliest niets van zijn waarde gedurende de eerste 12 maanden te rekenen vanaf de factuurdatum. U krijgt altijd 100 % van de factuurwaarde bij een totaalverlies. Daarna is de afschrijving slechts 1 % per maand.
 • Als uw wagen beschadigd is na een gedekt schadegeval ontvangt u een bijkomende vergoeding tot 2000 euro voor de schade aan:
  • alle accessoires die niet inbegrepen zijn in de factuurwaarde zoals een fietsenrek, dakkoffer ​of belettering.
  • de vervoerde voorwerpen zoals een kinderzitje, laptop, fietsen, ...
 • Werd uw voertuig gestolen? U ontvangt ook dan tot 2000 euro extra vergoeding voor uw accessoires en de voorwerpen die u vervoerde.
 • Uw voertuig wordt afgekeurd bij de technische controle (rode kaart) ? U krijgt een vervangwagen tijdens de duur van de herstelling en dit tot maximum 7 dagen!
 • Uw monospace is gestolen? U krijgt een vervangwagen van dezelfde categorie.
 • AG Insurance vergoedt u uw winterbanden tot 1 000 euro in geval van diefstal  of totaal verlies van uw voertuig. Zelfs indien ze niet op uw voertuig gemonteerd waren op het ogenblik van het schadegeval!
Waar en wanneer ben ik verzekerd ?

U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Waar en wanneer ben ik verzekerd ?
 
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Onmiddellijke bijstand bij ongeval de klok rond met verschillende voordelen bij een herstelling door een erkende reparateur
Wat gebeurt er bij een ongeval?

U hebt een ongeval (in België of in eender welk land van uw groene kaart) en u kunt uw traject niet verderzetten? 

Dan kunt u de klok rond rekenen op een onmiddellijke bijstandsservice ​die:

 • uw wagen sleept tot de dichtstbijzijnde garage. ​​
Bij een ongeval in België of tot 30 km over de grens zal onze bijstanddienst bovendien: ​
 • een vervangwagen ter beschikking stellen gedurende 24 uur (en tot maandag als het ongeval zich voordoet op vrijdag of tijdens het weekend);
 • uw niet-gewonde passagiers naar huis of naar hun oorspronkelijke bestemming brengen; 
 • gratis uw gezinsleden, uw werkgever, ... verwittigen.

Het volstaat te bellen naar AG Insurance, voor een ongeval in België of in het buitenland.
Zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance staat synoniem voor

 • flexibiliteit: u bent vrij om de hersteller te kiezen; maar AG Insurance werkt nauw samen met een uitgebreid netwerk van erkende herstellers. Laat uw wagen herstellen binnen dit netwerk om van een aantal voordelen te genieten.
 • eenvoud: als u aangifte doet van uw ongeval bij uw verzekeraar AG Insurance en u kiest voor een erkende hersteller; dan zal deze hersteller u reeds de volgende werkdag contacteren om de nodige afspraken te maken.
 • gemak: of u nu in recht bent of in fout, als u kiest voor een erkende hersteller blijft uw mobiliteit gewaarborgd want u krijgt gratis een vervangwagen ter beschikking tijdens de herstelperiode. Als uw wagen niet meer kan rijden, krijgt u meteen een vervangwagen, tot uw wagen hersteld is.
  Bovendien vinden expertise en herstelling plaats op hetzelfde moment waardoor u geen tijdsverlies lijdt en betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de hersteller als u in recht bent of een omniumverzekering hebt.

Vind een erkende hersteller in uw buurt.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?
 ​​- De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
- In Multirisk ('kleine’ omnium): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
- In stoffelijke schade (die samen met Multirisk de 'grote’ omnium uitmaakt): de schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.
 
De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen die beschikbaar zijn door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.
Pack Occasium+
 
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.