scahde aan wegdek
Ontdek de bijbehorende producten

Wie betaalt uw schade door een slecht wegdek?

Wij maken u wegwijs

​Elk jaar krijgen de overheden in ons land enkele duizenden klachten binnen van autobestuurders die schade opliepen door de slechte staat van het wegdek. Denk maar aan putten in de weg, scheuren in het beton, loskomend asfalt … De vraag is wie voor deze schade opdraait.

Bewijslast niet eenvoudig

De overheid moet zorgen voor veilige en goed onderhouden wegen. Als u schade oploopt, dan moet u bewijzen dat de schade veroorzaakt is door het slechte wegdek én dat de overheid daarbij een fout gemaakt heeft. Dat is niet evident.
 
Toch zien we dat de overheid steeds vaker aansprakelijk gesteld wordt, voor autoschade door putten in het wegdek bijvoorbeeld.
Verminderen

Wat moet u doen?

  • In elk geval moet u de politie verwittigen en een proces-verbaal laten opmaken. 
  • U moet ook een klacht indienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de weg. Dit kan de gemeente zijn, de provincie, het gewest, … 
  • Neem foto’s van het slechte wegdek en van de schade aan uw voertuig. Zijn er getuigen van het voorval? Laat dit dan opnemen in het pv.
  • Hebt u voor uw wagen een omniumverzekering (die de stoffelijke schade aan uw voertuig verzekerd)? Geef dan de schade aan bij uw verzekeraar. Die zal u vergoeden en proberen de schade te verhalen op de beheerder van de weg. Maar houd er rekening mee dat uw verzekeraar een vrijstelling toepast zoals vermeld staat in uw polis. U moet u zich dus ook wenden tot de overheid die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de weg, om dit bedrag terug te krijgen. Tenzij u verzekerd bent voor ‘Rechtsbijstand’ in uw autoverzekering. Dan zal uw verzekeraar het nodige doen om deze vrijstelling te recupereren.
Verminderen

Klachtenprocedure

Als u een klacht indient bij de overheid, moet u de gebruikelijke klachtenprocedure te volgen:
Verminderen