fietsveiligheid: opdracht voor fietsers en automobilisten
Ontdek de bijbehorende producten

Supporter van veilig fietsverkeer

Voor het eerst sinds WO II stijgt het aantal auto’s op onze wegen niet langer. Tegelijk steeg tussen 2005 en 2017 het woon-werkverkee​​​r per fiets met 42,8%, terwijl het aandeel van gemotoriseerde privévoertuigen in het woon-werkverkeer met 6,3 % terugliep. België lijkt goed op weg om een echt fietsland te worden. Maar er is jammer genoeg ook een keerzijde. Fietsers raken vaker (zwaar)gewond in het verkeer. Via preventie wil AG daar als verantwoordelijk verzekeraar iets aan doen.​

1 op de 6 verkeersdoden is een fietser

In Vlaanderen is dat zelfs 1 op de 4. Tussen 2018 en 2019 steeg het aantal fietsers dat omkwam in het verkeer met 6,7 % (bron: Statbel) en het merendeel van de verkeersslachtoffers die zwaargewond in het ziekenhuis belanden, zijn fietsers (bron: Vias Institute​). 

Verminderen

6 tips voor fietsers en automobilisten

Geen fraaie cijfers, maar samen kunnen we ze keren. “Als verantwoordelijk verzekeraar maakt AG de Belgische bevolking al jaren bewust van bepaalde risico's en reiken we hen tips aan om deze te voorkomen", zegt Wannes Cuypers, Sponsoring & Brand Activation Manager. “Ook op het vlak van verkeersveiligheid willen we ons steentje bijdragen aan de preventie van ongevallen op de baan. Zo brengen we onze rol als 'supporter van het leven' in de praktijk. Op onze sociale media sensibiliseren we nu rond de verkeersveiligheid van fietsers.

Zeker nu het nieuwe schooljaar begonnen is en er tijdens de ochtend- en avondspits weer meer fietsers onderweg zijn, geven we in korte video's enkele tips om gevaarlijke situaties te vermijden: 3 voor fietsers en 3 voor automobilisten ."


Verminderen

Knelpunten

Heel veel fietsongevallen worden veroorzaakt door openslaande deuren en valpartijen waarbij geen andere weggebruiker betrokken is. Ook kruispunten waar de weg van de fietser die van andere weggebruikers snijdt, blijven voor fietsers gevaarlijke situaties opleveren (bron: VIAS Institute). Bovendien veroorzaken het gebruik van de smartphone in het verkeer en de hogere snelheid van e-bikes vaak fietsongevallen. De meeste letselongevallen met fietsers gebeuren op 50 km/u-wegen (62%) en daar vallen ook de meeste doden (45%). Op 70 km/u-wegen en op 90 km/u-wegen gebeuren er minder ongevallen met fietsers, maar deze zijn wel ernstiger. De meeste fietsongevallen gebeuren tijdens de ochtend- en de avondspits. Ten slotte lopen vooral ouderen een verhoogd risico op de fiets. 

"In statistieken over fietsongevallen duiken steevast dezelfde gevaarlijke situaties op”, zegt Jan Peeters, Manager Product Management Motor. “Slechte zichtbaarheid, gsm-gebruik, rondpunten, onoplettendheid, een autodeur die plots openslaat en risico’s op een rondpunt of een kruispunt zijn vaak terugkerende pijnpunten. Het zijn echter ook stuk voor stuk situaties waarvoor fietsers én automobilisten extra alert kunnen zijn.”


Verminderen

Gedeelde opdracht

​Wannes Cuypers: “In eerste instantie richtten we onze tips vooral op de fietsers en hoe zij hun eigen veiligheid in handen kunnen nemen. Maar we wilden doelbewust zowel de autobestuurders als de fietsers aanspreken. 

Neem nu het voorbeeld van een geparkeerde auto: als automobilist moet je in je achteruitkijkspiegel controleren of er een fietser aankomt voor je het portier openslaat. En als fietser moet je je bewust zijn dat er een deur kan openslaan en er alert voor zijn. Zowel fietsers als automobilisten kunnen op die manier hun steentje bijdragen. Alleen door rekening te houden met elkaar, maken ze het verkeer veiliger voor iedereen.”

Verminderen

​​​