volkswagen, schandaal, motor, software, providis
Ontdek de bijbehorende producten

Op welke manier kan Providis mij helpen bij het Dieselgate-dossier en wat moet ik doen?

​Bent u eigenaar van een voertuig van de Volkswagen-groep, dat is uitgerust met de omstreden software die de uitstootgegevens van stikstofmonoxide reduceert in een testomgeving? Dan zit u ongetwijfeld met heel wat vragen. We proberen voor u al het een en ander te verduidelijken.

Waarschijnlijk hebt u van de Belgische importeur en distributeur D’Ieteren Auto een uitnodiging gekregen om uw wagen aan te bieden bij de dealer waar u het voertuig gekocht hebt of minstens reeds een bericht dat dergelijke uitnodiging zal volgen. De Volkswagengroep is inderdaad bezig met een terugroepactie waarbij de klanten met een voertuig dat uitgerust is met de bewuste sjoemelsoftware, zich mogen aanbieden om de nodige aanpassingen aan de software en/of motor van hun wagen te laten uitvoeren.

Verminderen

De terugroepactie

In haar verslag van 18 maart 2016 adviseerde de Bijzondere Commissie binnen de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, belast met de opvolging van het Dieselgate-dossier, dat de eigenaars van de betrokken wagens zouden ingaan op de terugroepactie.

De Duitse federale overheidsinstantie KBA (het Kraftfahrt-Bundesambt) keurde de interventies, die bij de terugroepactie worden uitgevoerd, goed.

Na afloop van de interventie ontvangt u een certificaat dat:

  • bevestigt dat het voertuig voldoet aan de huidige bepalingen van de Europese typegoedkeuring van het voertuig (homologatie);
  • garandeert dat de uitvoering van de maatregelen geen negatieve invloed heeft op het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot, het motorvermogen en motorkoppel of de geluidsemissies;
  • bevestigt dat alle relevante voertuiggegevens voor de typegoedkeuring onverminderd gelden.
Verminderen

Zijn individuele juridische acties wenselijk?

​De consumentenverenigingTest-Aankoop heeft een groepsvordering ingediend tegen de Volkswagen-groep voor dieselwagens die vanaf 1 september 2014 werden aangekocht en uitgerust zijn met de omstreden software.

Wie kan intekenen op deze groepsvordering?

  • Consumenten die een betrokken dieselwagen kochten op of na 1 september 2014.
  • Een consument = iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. M.a.w.: iedere natuurlijke persoon die voor privédoeleinden handelt.


Vallen buiten scope: consumenten die een wagen aankochten:

  • voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden,
  • of vóór 1 september 2014.

Wat zijn de kosten hiervan?

Test-Aankoop benadrukt dat de deelname aan deze procedure voor de consumenten kosteloos is, ook voor consumenten die geen lid zijn van Test-Aankoop. Het is namelijk Test-Aankoop en/of de Volkswagengroep die, afhankelijk van het resultaat van de procedure, de kosten dragen.

Wat kunt u zelf ondernemen?

U moet nu nog niet beslissen. U kunt de publicatie van de ontvankelijkheidsbeslissing van de groepsvordering in het Belgisch Staatsblad en op de website van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie afwachten. Op dat ogenblik zal er reeds meer duidelijkheid zijn over de groepsvordering.

U beschikt dan nog minstens over 30 dagen om al dan niet deel uit te maken van de consumentengroep die Test-Aankoop vertegenwoordigt.

Wij benadrukken hierbij dat de wetgever heeft bepaald dat het niet mogelijk is om zowel via een groepsvordering als via een individuele rechtsvordering een vergoeding te vragen. Het ene sluit het andere uit. De consument die ervoor kiest om deel uit te maken van de groep is ook gebonden aan het resultaat van deze groepsvordering. Ongeacht of dit resultaat in zijn voor- of nadeel is.

Rekening houdend met de vele onzekerheden die er tot op de dag van vandaag zijn, blijven wij vanuit AG Insurance individuele juridische acties in ieder geval afraden.

U kunt erop rekenen dat onze rechtsbijstandverzekeraar Providis de verdere ontwikkelingen op de voet blijft volgen en wij u op de hoogte zullen brengen als er nieuwe, relevante informatie is.

Verminderen