Fietsverzekering Pack Fietser
Een fietsverzekering die tussenkomt in uw medische kosten en een vergoeding uitkeert bij blijvende invaliditeit en overlijden.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Pack Fietser is voorbehouden aan de klanten die bij AG Insurance een verzekering BA Privéleven Top Familiale hebben afgesloten.
Uw fiets en toebehoren ook vergoed

U liep verwondingen op bij het ongeval? Pack Fietser vergoedt de schade aan uw fiets en toebehoren tot 2000 euro.

Uw medische kosten verzekerd

Pack Fietser voorziet een vergoeding tot 6250 euro voor uw medische kosten.

Een uitgebreide vergoeding bij blijvende invaliditeit

In geval van blijvende invaliditeit kunt u zelfs rekenen op een forfaitaire uitkering tot 250 000 euro.

Financiële bescherming in geval van overlijden

Het ergste overkomt u? Pack Fietser betaalt uw naasten een forfaitaire vergoeding tot 25 000 euro.

 

Waarom is een fietsverzekering voor mij interessant?

Iedereen die fietst, loopt het risico ooit met pech of een ongeval te maken te krijgen. Helaas loopt het prijskaartje voor de materiële schade en/of de kosten van uw lichamelijke letsels dan snel op. Met Pack Fietser geniet u niet alleen belangrijke vergoedingen bij schade of letsels, maar ook een performante bijstand. En dit tijdens al uw fietsactiviteiten (uitgezonderd wedstrijden): in de stad, op weg naar school, tijdens een recreatieve uitstap (georganiseerd of niet) … En voor alle fietstypes, zelfs elektrische fietsen (max. 250W)! Voor een bescherming volledig aangepast aan uw behoeften, kiest u:

 • de formule die het best bij u past (individuele formule, koppelformule of gezinsformule);
 • de waarde waarvoor u uw fietsen verzekert (tot 2000 euro).
Fiets
Een optimale bescherming voor de fietser en zijn fiets
Wat dekt Pack Fietser? 

​Pack Fietser omvat 5 waarborgen voor een optimale bescherming.

 • Pack Fietser komt tussen in de medische kosten die voor uw rekening blijven na tussenkomst van uw ziekenfonds.
  Tot 6250 euro, zonder vrijstelling en overal ter wereld!​
 • In geval van lichamelijke schade wordt u vergoed (tot 2000 euro) voor de materiële schade aan uw fiets en/of toebehoren (helm, kinderzitje, fietsaanhangwagentje, ...).
 • Pack Fietser betaalt u een vergoeding die kan oplopen tot
  250 000 euro bij blijvende invaliditeit als gevolg van uw ongeval.
 • U overlijdt als gevolg van een ongeval? Dan ontvangen uw naasten een vergoeding tot 25 000 euro om hen door deze moeilijke tijden te helpen.
 • AG Bijstand Fietser:
  • U hebt een ongeval met uw fiets? Of een technische panne? Deze service brengt u naar een hersteller.
  • Uw fiets kan niet ter plaatse hersteld worden? Of hij is gestolen? Dan brengt deze dienst u naar huis of bezorgt u een vervangfiets om uw tocht voort te zetten (geudrende maximaal 7 dagen).
  • U kun tot driemaal per jaar een beroep doen op AG Bijstand Fietser.  
Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​AG Bijstand Fietser komt overal in België tussen (zodra u zich op minstens 1 km van huis bevindt) en tot 30 km over de grens.

De waarborgen ‘materiële schade’ en ‘lichamelijke schade’ zijn wereldwijd van toepassing!

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve als één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

Fiets op reis
 
Platte band
Bijstand de klok rond
Wat gebeurt er bij een ongeval?

U bent geïmmobiliseerd als gevolg van de diefstal van uw fiets, een ongeval of een panne?
Uw Pack Fietser verleent u bijstand en stuurt een pechverhelper ter plaatse.

Uw fiets kan niet meteen hersteld worden of is gestolen?
AG Bijstand Fietser voorziet in

 • vervoer naar huis;
 • de terugbetaling van de taxikosten tot 80 euro als hulp om uw reis voort te zetten;
 • de terbeschikkingstelling van een vervangfiets, tot 7 dagen indien nodig.

AG Bijstand Fietser komt tussen tot driemaal per jaar. In België, van zodra u zich op meer dan 1 km van uw woonplaats bevindt en tot 30 km over de grenzen!

U bent gewond als gevolg van een ongeval met uw fiets? Uw fiets werd beschadigd?
U bent geïmmobiliseerd als gevolg van een panne? 
Doe een beroep op AG Insurance. Eén telefoontje volstaat en wij zorgen voor de rest. Bovendien wordt u snel vergoed voor uw lichamelijke letsels, zonder discussie over de eventuele aansprakelijkheden.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De schade veroorzaakt aan onderdelen van de fiets als gevolg van een constructie- of materiaalfout, slijtage, een duidelijk gebrek aan onderhoud van deze onderdelen of van een gebruik van de fiets dat niet overeenstemt met de richtlijnen van de fabrikant.
- De schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde voorwerpen, evenals door de overbelasting van de fiets of de aanhangwagen.
- De tussenkomst voor een lekke band is niet gedekt in de waarborg AG Bijstand Fietser. Indien nodig kunnen onze diensten wel op uw kosten een taxi sturen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Fietser
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten