Top Bijstand Moto
Een volledige bijstandsservice, beschikbaar 7d/7 en 24u/24. Voor uw motor en uw gezin, in België en in het buitenland.
Ontdek deze producten producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
Top Bijstand Moto is voorbehouden aan de klanten die bij AG Insurance een verzekering BA Moto hebben afgesloten.
Een vervangwagen ter beschikking

Tot 15 dagen in België en tot 7 dagen wanneer u in het buitenland vertoeft.

Een tussenkomst voor medische kosten op maat

U bent ziek of gewond? Uw medische kosten en hospitalisatiekosten worden vergoed tot 50 000 euro. Of hebt u liever een onbeperkte vergoeding? U kiest.

Een lekke band?

Wij monteren de reserveband ter plaatse.

Een korting op uw premie

U geniet een premiekorting als u al een ander voertuig (auto of motor) bij AG Insurance hebt verzekerd.

 

Waarom is Top Bijstand voor mij interessant?

Omdat het u een volledige bijstandsverlening biedt, voor u en voor uw motor; zowel in België als in het buitenland! Herstelling ter plaatse, takeldienst, vervangwagen, vergoeding van uw repatriërings- en hospitalisatiekosten, … Zodat een ongeval of een panne nooit meer synoniem met ernstige kopzorgen hoeft te zijn.
Wat dekt Top Bijstand?  
Wat dekt Top Bijstand?

U hebt problemen met uw motor? Top Bijstand regelt alles:

 • Uw motor wordt ter plaatse hersteld of naar een garage gesleept;
 • U krijgt een vervangwagen als de herstelling niet uitgevoerd kan worden binnen de 24 uur of als uw motor gestolen werd;
 • U behoudt de vervangwagen tot 15 dagen als u in België bent en tot 7 dagen als u in het buitenland vertoeft.

U bent ziek? Gewond?

Top Bijstand betaalt de medische kosten en hospitalisatiekosten tot 50 000 euro per persoon. Dankzij de optie ‘Medische kosten onbeperkt’ kunt u echter ook kiezen voor een vergoeding zonder limiet. Zo geniet u een totale gemoedsrust, zelfs in landen met hoge kosten voor gezondheidszorg.
Daarnaast worden ook de opsporings-, reddings- en repatriëringskosten vergoed.

U hebt een probleem met uw woning in België?

Top Bijstand bezorgt u alle informatie over herstellingsdiensten (loodgieters, schrijnwerkers, elektriciens, slotenmakers, ...).
Uw huis werd ernstig beschadigd? Top Bijstand vindt een hotel voor u, betaalt de hotelkosten en zorgt ervoor dat uw woning wordt bewaakt.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U hebt een ongeval of een panne met uw voertuig?

U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

U bent ziek, gewond, u moet gerepatrieerd worden?

Top Bijstand komt tussen overal ter wereld!

U hebt een probleem met uw woning in België?

Top Bijstand snelt u ter hulp overal in het land.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 


 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?  
Wat gebeurt er bij een ongeval?  
Wat gebeurt er bij een ongeval?

​U bent geïmmobiliseerd als gevolg van een ongeval, een panne of een diefstal van uw voertuig?
U bent ziek of gewond? Er is een probleem met uw huis?

Top Bijstand snelt u ter hulp. Eén telefoontje volstaat en onze bijstandsservice pakt uw probleem aan.

AG Insurance staat synoniem met

 • eenvoud: één telefoontje is voldoende en wij zorgen voor de rest;
 • snelheid: wij behandelen uw dossier onmiddellijk;
 • flexibiliteit: of u nu in België of in het buitenland bent, 24u/24.

Wist u bovendien dat het met de Mobility Assist App nóg makkelijker is om uw bijstand aan uw voertuig aan te vragen? De app lokaliseert u automatisch en laat u toe de sleepwagen live te volgen vanop uw smartphone (de app is beschikbaar op de Play Store en App Store).

Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

- De kosten gemaakt door een verzekerde zonder het voorafgaande akkoord van de Bijstandsverlener (behalve indien anders voorzien in het contract)

- De nood aan bijstand die is ontstaan terwijl de verzekerde zich in een staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of gelijkaardige toestand bevond.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.